Mercy Ships Holland in 2021
in vogelvlucht

Fondsenwerving

Totale inkomsten

€ 7.220.000

Totaal aantal donateurs

29.874

Waar ging uw euro naartoe?

Nederlandse bemanning

Nederlanders aan boord van de Africa Mercy

51

Nederlanders aan boord van de Global Mercy

52

Stijging aantal Nederlanders ten opzichte van 2020

74%

Aanmeldingen voor 2021 en verder

241

Inkoop

42

Verstuurde containers

€ 539.000

Aan kortingen en gedoneerd gekregen materiaal

2021: Een jaar vol uitdagingen!

Voorwoord van onze bestuursvoorzitter

In dit jaarverslag kunt u op elke pagina de betrokkenheid zien van donateurs, medewerkers en vrijwilligers om onze levensreddende chirurgische operaties in de armste landen van Afrika mogelijk te maken. Een hoogtepunt in 2021 was ongetwijfeld de Global Mercy die werd afgebouwd in China en dit jaar een bezoek bracht aan Nederland.

Ons tweede varende ziekenhuis is bijzonder, doordat het niet alleen is ingericht als varend ziekenhuis, maar tevens als opleidingsschip voor medici uit Afrika. Met de komst van de Global Mercy kunnen we onze medische zorg meer dan verdubbelen en die zorg is met de huidige geopolitieke ontwikkelingen meer noodzakelijk dan ooit.

2021 was een jaar met veel onzekerheden door onder andere corona. Daardoor was het helaas niet mogelijk om de Africa Mercy in te zetten in Afrika. Om die reden kon in het afgelopen jaar de Africa Mercy grondig worden gerenoveerd en is ons varende ziekenhuis inmiddels al langere tijd actief in Senegal.

Onze missie is en blijft het brengen van hoop en genezing. Dat wordt zichtbaar in mensenlevens. Vele tienduizenden patiënten zijn in de afgelopen jaren aan boord van onze schepen geholpen. Voor velen van hen was het een reis van wanhoop naar hoop, van ziekte naar genezing en een nieuw begin. En dat nieuwe begin is mogelijk door de steun van velen.

We zijn onder de indruk van de vele honderden vrijwilligers die zich in Nederland inzetten voor Mercy Ships, die met overtuiging tijd en geld geven voor het nobele doel van Mercy Ships. Dat werd dit jaar ook manifest bij het bezoek van de Global Mercy aan Rotterdam. Twee enerverende weken waarin 24.000 bezoekers ons schip bezochten en we ruim zestig evenementen mochten organiseren.

Het bezoek van de Global Mercy aan Rotterdam zal jarenlang impact hebben op ons werk. Het enthousiasme en de betrokkenheid bij de bezoekers was hartverwarmend.
Mogen we, juist in deze tijd, blijven rekenen op uw betrokkenheid, steun en gebed voor onze levensreddende missie?

Namens het bestuur en medewerkers van Mercy Ships,

Jan van den Bosch
Bestuursvoorzitter Mercy Ships Nederland

Wat
doet Mercy Ships?

Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die gratis chirurgische en tandheelkundige zorg biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met de inzet van honderden professionele vrijwilligers, op de grootste particuliere ziekenhuisschepen ter wereld (één schip in 2021).

Mercy Ships werkt nauw samen met gastlanden waar het schip aanmeert. Door lokale gezondheidsprofessionals te trainen en ziekenhuizen en klinieken op te knappen, helpen we landen om de gezondheidszorg structureel te verbeteren. Sinds de oprichting in 1978 door Don en Deyon Stephens heeft Mercy Ships medische zorg verleend in meer dan 70 landen. Daarmee zijn meer dan 2.840.000 mensen geholpen. Ook zijn ruim 55.000 lokale gezondheidsprofessionals getraind. 

Impact en focus

Ook in de 21e eeuw is het werk van Mercy Ships nog altijd hard nodig. Wereldwijd hebben 5 miljard mensen geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg. Elk jaar overlijden hierdoor bijna 17 miljoen mensen, terwijl een veelvoud daarvan pijn lijdt of langs de kant staat in de samenleving. Dat is een van de grootste gezondheidscrisissen van onze tijd. Sinds 1990 richt Mercy Ships zich volledig op het verlenen van zorg in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Bijna de volledige bevolking van deze landen heeft geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg. Ook behoren veel van de landen in deze regio tot de minst ontwikkelde landen volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties. Een groot deel (80%) van de inwoners in deze landen woont binnen 150 kilometer van een haven. De inzet van een ziekenhuisschip is daarmee een zeer effectieve manier om op een veilige manier zoveel mogelijk mensen te helpen.  

Onze vrijwilligers

Om een ziekenhuisschip te runnen heb je een toegewijde groep vrijwilligers nodig met verschillende vaardigheden en talenten. Van medisch specialisten en verpleegkundigen tot IT’ers en cateringmedewerkers. Elke dag zijn er zo’n 400 vrijwilligers in touw aan boord van de Africa Mercy en aan land, waar wij met de lokale gezondheidszorg werken aan medische capaciteitsopbouw (Medical Capacity Building, MCB). Per jaar werken er zo’n 1.300 verschillende mensen uit meer dan 60 landen aan boord van het schip. Alle vrijwilligers betalen zelf kost en inwoning om aan boord te kunnen werken. Dit betekent dat elke euro die Mercy Ships ontvangt, wordt aangevuld met meer dan 5 euro aan giften in natura en diensten. Zo kan Mercy Ships medische zorg en ontwikkelingshulp leveren voor een fractie van de gebruikelijke kosten

Mercy Ships brengt, vanuit het geloof in Jezus, hoop en genezing aan de alleramsten.

Hoe
werkt Mercy Ships?

Fase 1. Samen voorbereiden

Aan welk soort zorg is het meest behoefte in een land? Hoe zit het zorgsysteem in elkaar? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken? Hoe kunnen we samenwerken en versterken wat er al is in een land? Dat zijn belangrijke vragen als we een uitzending van het schip voorbereiden. We bouwen tijdens deze voorbereidingsfase goede relaties op met de overheid en andere organisaties in een land, zodat we straks de grootst mogelijke impact kunnen realiseren. Samen tekenen we een protocol van commitment. Daarin staat wat we met elkaar willen bereiken. De doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de praktische voorbereiding van de uitzending vindt in deze fase plaats. Zo kijken we goed wat er nodig is om veilig en goed ons werk te kunnen doen in de haven waar we aanmeren.  

Fase 2. Uitzending van het schip

Tien maanden ligt ons ziekenhuisschip in de haven van het gastland. Op het schip bieden we in die maanden gratis chirurgische en tandheelkundige hulp aan duizenden mensen. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van gespleten lippen, waardoor kinderen weer gewoon kunnen eten en drinken. Of het verhelpen van staar, waardoor mensen hun zicht behouden en weer kunnen werken. Daarnaast bieden we palliatieve zorg en specialistische chirurgische zorg, zoals complexe schedeloperaties of hersteloperaties bij brandwonden. We vinden het belangrijk om iets achter te laten als ons ziekenhuisschip naar de volgende haven vertrekt. Daarom knappen we klinieken en ziekenhuizen op en laten we nieuwe medische apparatuur achter. Ook trainen we op het schip lokale chirurgen, oogartsen, anesthesisten, tandartsen en verpleegkundigen. Verder geven we cursussen aan land over bijvoorbeeld hygiëne en gezonde voeding. Veel deelnemers aan onze trainingen en programma’s blijven hun kennis delen binnen hun eigen gemeenschappen, waardoor vaardigheden worden doorgegeven en er een erfenis wordt gecreëerd die generaties lang benut kan worden.  

Fase 3. Nazorg & Evaluatie

Nadat ons ziekenhuisschip weer verder is gevaren, keren medewerkers van Mercy Ships nog regelmatig terug naar een land. Hoe gaat het met de medische organisaties en lokale gezondheidsprofessionals waarmee we samenwerkten? Waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we ze ondersteunen om zelf de zorg in hun land verder te verbeteren? En wat kunnen we zelf leren, zodat we een volgende keer een nog grotere impact kunnen realiseren? Dat is waar we in deze fase naar kijken. We bezoeken ook patiënten die we ontvingen aan boord van ons ziekenhuisschip. Hun veranderde levens zijn een continue bron van inspiratie en motivatie om ons werk verder uit te breiden.

Wat deed

Mercy Ships International
in 2021?

Door de coronapandemie kon ons ziekenhuisschip de Africa Mercy helaas niet uitvaren. Daarom werkten we dit jaar voornamelijk op het vasteland van Afrika aan onze missie. We hebben ons daarbij gericht op het opleiden van gezondheidsprofessionals, versterken van gezondheidssystemen en bieden van directe zorg (operaties) aan patiënten in de landen die we dienen.

Verspreid over het continent vonden trainings- en mentoringsprogramma’s plaats. Ook droegen we via e-learnings medische kennis over in meerdere landen. Verder doneerden we equipment en investeerden we in (zorg)infrastructuur en projecten.  

Een van onze doelen dit jaar was om net zoveel mensen te helpen als we normaal gesproken zouden doen via ons ziekenhuisschip. We wisten vooraf dat dit een uitdaging zou worden en onze impact anders zou zijn. Dankzij onze partnerships met andere organisaties, gezondheidsministeries, trainingsprogramma’s en directe zorg op vaste wal zijn we er desondanks grotendeels in geslaagd om dit doel te halen.

Mercy Ships International in 2021
in vogelvlucht

Operaties

3.138

Basisinstructies mondzorg

2.526

Tandheelkundige behandelingen

16.067

Operaties per land

Medische capaciteitsopbouw

Gezondheidsprofessionals getraind

1.343

Uren aan training verzorgd

157.812

Deelnemers aan opleidingen per land 

Zo gingen we om

met de coronapandemie

Ook in 2021 had de coronapandemie een grote invloed op de wereld om ons heen. Hoe ging Mercy Ships daar mee om?

Om te beginnen stelden we een intern, medisch adviesteam samen dat steeds de meest actuele medische informatie over corona verzamelde. Daarbij baseerden we ons op informatie en data van betrouwbare medische organisaties en partners, zoals de World Health Organization. Deze informatie werd verwerkt in beleid en voorschriften die erop gericht zijn om mensen in onze organisatie en projecten gezond te houden en onze schepen straks weer veilig in Afrika te brengen.   

Samen met onze partners waren we bovendien in staat om vaccins beschikbaar te stellen aan vrijwilligers, onze lokale crew in Senegal en toekomstige patiënten die gevaccineerd willen worden tegen corona. Mercy Ships doneerde verder drie miljoen dollar om levering van vaccins, voorlichtingscampagnes over corona en vaccinatietraining voor gezondheidsprofessionals in West- en Centraal-Afrika te ondersteunen.

‘Pandemie bevestigt noodzaak om bij te dragen aan versterken van gezondheidssystemen in Afrika’

‘Het was een uitdaging om ons Africa Bureau te leiden tijdens de pandemie, maar we zijn erin geslaagd om Afrikaanse landen te ondersteunen in hun omgang met de coronapandemie. We hebben volgens plan beschermingsmaterialen ter waarde van 1,2 miljoen dollar verstrekt aan elf landen, om zo gezondheidprofessionals daar te beschermen. Ook ondersteunden we Senegal met een donatie voor haar landelijke coronaprogramma.

De pandemie heeft laten zien dat we Afrika moeten ondersteunen bij het versterken van haar gezondheidssystemen. We hebben nu een extra schip dat daar een belangrijke rol in kan spelen, niet alleen met alleen faciliteiten voor gratis operaties, maar ook meer mogelijkheden om Afrikaanse collega’s op te leiden en te laten opereren aan boord.’

Dr. Pierre M’Pele
Directeur van het Africa Bureau van Mercy Ships 

 

817.300

Met de hulp van gulle partners konden we in 2021 zoveel persoonlijke beschermingsmiddelen doneren aan Afrika. 

Mercy Ships in

Liberia

Ons team in Liberia bouwde in 2021 aan bestaande partnerships en legde de basis voor nieuwe samenwerking. De focus in onze programma’s lag daarbij op opleiding. Gedurende het jaar hebben we meerdere trainingen verzorgd. Het gaat onder meer om trainingen voor biomedische technici, trainingen over reanimatie van pasgeboren kinderen en cursussen over elementaire levensvaardigheden.

Mercy Ships werkt verder samen met een lokaal ziekenhuis: Eternal Love Winning Africa (ELWA). We doneerden anesthesie-benodigdheden en boden chirurgische ondersteuning. Dr. Doug Schulte, vrijwillig KNO-arts bij Mercy Ships, voerde 249 operaties uit, waarmee hij bijdroeg aan het inlopen van achterstanden die tijdens de coronapandemie waren ontstaan. Verder verzorgden twee vrijwillige verpleegkundigen van Mercy Ships trainingen voor medewerkers van het ELWA-ziekenhuis en ondersteunden ze bij het geven van verpleegkundige zorg.

‘Nieuwe vaardigheden zijn een enorme aanmoediging’ 

‘We zijn dankbaar voor de samenwerking met Mercy Ships. De gratis operaties die zijn uitgevoerd hebben zoveel van onze patiënten en hun families nieuwe sociale kansen gegeven. Ook heeft ons team veel geleerd van de coaching van Dr. Doug Schulte. De nieuwe vaardigheden die we hebben opgedaan zijn een enorme aanmoediging en samen optrekken bracht vreugde in ons hart.’

Dr. Juvenal

Hoofd van het operatieteam in het ELWA-ziekenhuis

Dr. Juvenal (links) wordt gecoacht door Dr. Schulte (rechts)

Onze inzet in Liberia in cijfers

Deelnemers aan trainingen

650

Totaal aantal trainingsuren

21.965

Kaak- en aangezichtsoperaties in samenwerking met het ELWA-ziekenhuis

249

Deze opleidingen gaven we in 2021 in Liberia

Mercy Ships in

Togo

Mercy Ships was in 2021 met tal van projecten actief in Togo. We verzorgden onder meer een trainingsprogramma over mentale gezondheid en ondersteunden onze partner Dr. Abram Wodomé bij het opzetten van een nieuw trainingsinstituut voor staaroperaties. Mercy Ships sponsorde ook 1.000 staaroperaties via partnerorganisatie Sight.org.

Dr. Abram Wodomé is oogarts in Lomé, Togo. Tien jaar geleden rondde hij een mentorschapstraject af aan boord van de Africa Mercy, waar hij leerde van en samenwerkte met oogchirurgen die zich vrijwillig inzetten voor Mercy Ships. Terug aan wal opende hij een eigen kliniek waar hij gratis staaroperaties uitvoert en andere Togolese chirurgen opleidt. In 2021 schonk Mercy Ships essentiële trainingsapparatuur aan Dr. Wodomé en zijn kliniek. De ondersteuning van Mercy Ships vormde een boost voor zijn kliniek. Jaarlijks voeren Dr. Wodomé en zijn team duizenden operaties uit bij slechtziende mensen. Veel van deze operaties zijn kosteloos voor patiënten. Door de staaroperaties krijgen zij hun gezichtsvermogen terug.

‘Als je mensen traint om anderen te leren vissen, voed je een dorp voor een hele generatie’

‘De toekomst van oogchirurgie in Afrika ziet er rooskleurig uit, want meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in kwaliteitsopleidingen. Dat is de basis voor alles. Een goede training zorgt voor goede operatieresultaten en draagt bij aan het vertrouwen van patiënten in hun behandelaars. Ik zei altijd: ‘Als je iemand vis geeft, voed je hem voor een dag. Als je iemand leert om te vissen, voed je hem voor zijn gehele leven. Maar als je mensen traint om anderen te leren vissen, voed je een dorp voor een hele generatie.’

Dr. Abram Wodomé

Oogarts

Onze inzet in Togo in cijfers

Deelnemers aan trainingen

112

Totaal aantal trainingsuren

4.763

Oogheelkundige operaties

1.819

Staaroperaties trainingsinstituut Togo

410

Staaroperatie-campagne

762

Via partnership Sight.org

647

Deze opleidingen gaven we in 2021 in Togo

Mercy Ships in

Senegal

Na de uitbraak van de coronapandemie moest de Africa Mercy helaas Senegal vroegtijdig verlaten, maar toch liep ons werk in dit Afrikaanse land door en konden we in 2021 via onze programma’s levens veranderen. Dat deden we onder meer door trainingen in duurzame landbouwtechnieken. Veel ziektes kunnen voorkomen worden door gezond voedsel. Daarom helpt Mercy Ships lokale agrariërs in de armste landen om de opbrengst en kwaliteit van de landbouw te vergroten en zo de voedselvoorziening te verbeteren. Ook verzorgden we trainingen voor Senegalese gezondheidsprofessionals om bij te dragen aan medische capaciteitsopbouw. Verder investeerden we in 2021 in de medische infrastructuur van Senegal, ondersteunden we projecten met financiële donaties en werkten we samen met het gezondheidsministerie van Senegal en lokale ziekenhuizen om operaties mogelijk te maken voor patiënten die daar al lang op wachten. 

De duurzame impact van het Food for Life-programma 

Birima is één van de deelnemers aan het Food for Life-programma van Mercy Ships. Samen met 30 medestudenten verdiepte hij zich in de wereld van landbouw, agrarische ecologie, voeding en voedselverwerking. Het trainingsprogramma hielp hem om zijn eigen voedselproductiebedrijf te starten. Dat deed hij met een startkapitaal ter waarde van 40 dollar. Inmiddels groeit en bloeit zijn bedrijf volop. ‘Dankzij mijn nieuwe kennis ben ik nu onafhankelijk en kan ik voorzien in mijn eigen levensonderhoud’, zegt Birima.

Birima Diop

Deelnemer Food for Life-programma

Onze inzet in Senegal in cijfers

Deelnemers aan trainingen

156

Aantal oogheelkundige operaties

113

Totaal aantal trainingsuren

37.584

Aantal algemene operaties

56

Deze opleidingen gaven we in 2021 in Senegal

Mercy Ships in

Guinee

De Africa Mercy deed in 2018 en 2019 Guinee aan. Vorig jaar bouwden we verder op het fundament dat in deze periode gelegd is. Zo gaven we een financiële bijdrage aan en trainingen in de Gamal Abdel Nasser University, waar zich een kliniek bevindt voor tandheelkunde en kaak- en aangezichtsbehandelingen. Verder waren we in Guinee actief met operatie- en biomedische trainingen en droegen we bij aan het versterken van de zorg in het land door te investeren in medische infrastructuur en zorgbenodigdheden te doneren.

‘De praktijktrainingen van Mercy Ships maken een groot verschil’

‘Dit tandheelkundige programma heeft me echt geholpen om mezelf te ontwikkelen. Hiervoor hadden we vooral theorielessen. We waren daardoor in de praktijk niet helemaal zeker van onszelf. De trainingen van Mercy Ships waarin we oefenen in de praktijk maken een groot verschil. Dankzij Mercy Ships zie ik mezelf nu echt als tandarts en besef ik dat we als tandartsen een belangrijke rol spelen het bevorderen van de gezondheid in Guinee.’

François

Student tandheelkunde aan de Gamal Abdel Nasser University

‘Het is mooi om te helpen bij het ontwikkelen van talent’

Dr. David Ugai maakt sinds 2012 deel uit van het tandheelkundig team van Mercy Ships. Tegenwoordig brengt hij zijn passie voor veilige tandheelkunde en kwaliteitstrainingen over als hoofd van de tandheelkundige opleiding aan de Gamal Abdel Nasser University in Guinee. Daarin werkt hij nauw samen met leidinggevenden van de universiteit en lokale partners. Dit jaar volgden 37 toekomstige tandartsen het postdoctorale tandheelkundige programma in Guinee. “Ik geniet ervan om te werken met studenten. Het is mooi om ze te helpen om hun talent te ontwikkelen en te zien hoe ineens het kwartje valt als ze een ingreep onder de knie krijgen. Ik zou alleen niet veel voor elkaar krijgen hier, maar als ik anderen train heeft dat een grote impact.” 

Onze inzet in Guinee in cijfers

Deelnemers aan trainingen

156

Totaal aantal trainingsuren

30.680

Operaties via Dr. Raphiou Diallo, voormalig trainee en partner van Mercy Ships

69

Deze opleidingen gaven we in 2021 in Guinee

Mercy Ships in

Madagascar

en

Sierra Leone

In 2021 hebben we onze bestaande programma’s in Madagascar en Sierra Leone voortgezet. We werken in deze landen samen met Freedom From Fistula, een lokale niet-gouvernementele organisatie (ngo). We financierden chirurgische zorg en onderwijs en investeerden in empowerment van vrouwen die lijden aan obstetrische fistels.

Fistel kent ingrijpende gevolgen

Een fistel is een open verbinding tussen blaas of endeldarm en het geboortekanaal. Deze fistels ontstaan doordat, als een bevalling onvoldoende snel vordert, het baby’tje druk uitoefent op de weefsels in het bekken van de moeder. In Nederland zou je dan een keizersnede doen. Bij deze langdurige bevallingen zonder adequate medische zorg verliezen vrouwen vaak hun kind. Dat is al traumatisch op zich. Vervolgens worden ze echter ook vaak verstoten door hun familie en gemeenschap omdat ze door de fistels incontinent zijn. In ons land behoren zulke fistels tot het verleden, maar in Afrika ervaren dagelijks duizenden vrouwen de ingrijpende gevolgen.

Mercy Ships in

Malawi, Niger, Oeganda, Zambia

en Ethiopië

In 2021 brachten we via een nieuwe samenwerking met CURE International hoop en genezing naar verschillende Afrikaanse landen. Ervaren medisch specialisten die als vrijwilliger betrokken zijn bij Mercy Ships werkten wekenlang in CURE-ziekenhuizen in Oeganda, Niger, Zambia, Ethiopië en Malawi. Daar voerden ze operaties uit en fungeerden ze als mentor van lokale medisch professionals.  

‘Dankbaar dat we allerarmsten konden dienen tijdens de pandemie’ 

“Ik was erg onder de indruk van de organisatie en het niveau van zorg aan patiënten in de CURE-ziekenhuizen. Ik ben God, Mercy Ships en CURE dankbaar voor deze mogelijkheid om de allerarmsten te kunnen blijven dienen tijdens de coronapandemie. Ik zie dat als een roeping en voel me gezegend dat ik op deze manier kan blijven uitreiken naar mensen in nood.” 

Dr. Tertius Venter, werkte in Niger en Ethiopië

‘Het werk van het ziekenhuisteam verandert levens’

“De kinderen die ik zag hebben vaak complexe neurologische problemen, wat de zorg voor hen uitdagend maakt. Door hier samen te werken met het team in het ziekenhuis, kan ik eraan bijdragen dat patiënten de zorg krijgen die ze verdienen. Het werk van het team verandert levens en zorgt ervoor dat patiënten weer een toekomst hebben vol hoop en verwachting op een normaal leven.” 

Dr. Sarah Kwok, werkte in Oeganda en Ethiopië

Onze inzet in cijfers

Ethiopië

 

Orthopedische operaties: 34  

Reconstructieve plastische chirurgie: 39  

Malawi

 

Reconstructieve plastische chirurgie: 6 

Niger

 

Reconstructieve plastische chirurgie: 56  

Oeganda

 

Neurochirurgie: 123

Zambia

 

Orthopedische operaties: 8  

Mercy Ships in

Zuid-Afrika

Mercy Ships richtte zich in 2021 in Zuid-Afrika op het versterken van zorg voor mensen met mentale gezondheidsproblemen. Dat deden we met een innovatief, nieuw trainingsprogramma. 105 Zuid-Afrikaanse gezondheidsprofessionals leerden via dit programma hoe ze op een praktische en effectieve manier hun patiënten met mentale problemen kunnen ondersteunen. Een deel van het programma ging specifiek over mentale gezondheid bij gedetineerden en hun familieleden. Aanvullend verzorgden we verschillende opleidingen gericht op het stimuleren van veilige operatiemethodes. 

‘Met de nieuwe methode hoefden we geen staaroperaties meer af te zeggen’ 

Dr. Gcobani Tuswa is een Zuid-Afrikaanse oogarts die zich inzet voor betere zorg voor patiënten met staar. In 2009 volgde hij een intensieve, zesweekse training bij Mercy Ships. Daarin deed hij kennis en ervaring op over staaroperaties via een kleine, handmatig incisie. Deze MSICS-methode is een effectieve en goedkope procedure om staar te behandelen.  

“Toen ik terugkwam in mijn woonplaats Mthatha ging ik aan het werk in een openbaar ziekenhuis. Daar werden staaroperaties afgezegd vanwege een gebrek aan hechtmateriaal. Met de MSICS-methode is geen hechtmateriaal nodig. Ik liet zien hoe de operatie werkt en iedereen was verbaasd. MSICS is nu de standaardmethode voor staaroperaties in het ziekenhuis van Mthatha. De vier junior artsen waar ik mee werkten hebben zich ook gespecialiseerd in de methode en werken nu als oogspecialist in ziekenhuizen verspreid over het land.” 

In 2020 opende Dr. Tuswa zijn eigen praktijk, de enige in de regio. “In de toekomst hoop ik mijn praktijk verder uit te breiden met operatiekamers en collega’s aan te nemen zodat we nog meer mensen met staar kunnen helpen.” 

Onze inzet in Zuid-Afrika in cijfers

Deelnemers aan trainingen

135

Totaal aantal trainingsuren

11.627

Deze opleidingen gaven we in 2021 in Zuid-Afrika

Mercy Ships in

Benin

Mercy Ships werkt in Benin al jarenlang succesvol samen met het ministerie van gezondheidszorg en lokale gezondheidsprofessionals. Hierdoor konden we in 2021 ondanks de coronapandemie toch een bijdrage leveren aan het versterken van de zorg in dit Afrikaanse land.  

In samenwerking met onze voormalige trainee en Mercy Ships-partner Dr. Odry Agbessi verzorgden we onder meer trainingen in chirurgische vaardigheden en pijnbestrijding. Verder hebben we in Benin een Food for Life-trainingsprogramma uitgevoerd en een Food for Life-trainingscentrum gebouwd. Boeren uit de regio doen in dat trainingscentrum kennis op over duurzame landbouwtechnieken, waardoor ze hun land kunnen herbouwen, herstellen en vernieuwen. De bouw van het Food for Life-trainingscentrum vond plaats in samenwerking met Phaz Compassion.

‘Training draagt bij aan zelfstandigheid’ 

‘Dit is waar ik naar op zoek was in mijn leven. Het trainen van jonge mensen in hun weg naar zelfstandigheid, door kennis over te dragen over duurzame landbouwtechnieken en de relaties tussen voeding en gezondheid. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Het Food for Life-programma van Mercy Ships heeft mijn visie op dit gebied gevormd.’

Eliphaz Essah

Mercy Ships-vrijwilliger en bouwcoördinator Food for Life-campus

 

Onze inzet in Benin in cijfers 

111

Deelnemers aan trainingen

50.127

Totaal aantal trainingsuren

Deze opleidingen gaven we in 2021 

 

De reis van de

Global Mercy

In 2021 legden we de laatste hand aan de Global Mercy. Het is het eerste schip dat we speciaal bouwden om medische zorg te verlenen en het grootste, particuliere ziekenhuisschip ter wereld. Met de uitbreiding van onze vloot verdubbelen we onze capaciteit om gratis zorg en medische training te bieden aan Afrika.  

Begin 2021 lag het schip in de Tianjin Xingang scheepswerf in China, waar onze partner Stena Roro de afrondende constructiewerkzaamheden uitvoerde. Enkele maanden later vierden we de succesvolle, derde proefvaart. Het bewijs dat de Global Mercy zeewaardig is! En in juni was het dan zover: tijdens een feestelijke bijeenkomst namen we ons nieuwste ziekenhuisschip definitief in gebruik. “Een droom die uitkomt. Niet alleen voor ons, maar vooral voor de mensen die we dienen”, sprak Mercy Ships-oprichter Don Stephens.  

Kort daarna zette de Global Mercy koers naar open zee. Na een tussenstop in Malta – het land waar het schip geregistreerd staat – arriveerde de Global Mercy in september in de haven van Antwerpen. Daar is het schip verder bevoorraad. In 2022 zal de Global Mercy eerst nog kort Rotterdam aandoen om vervolgens voor het eerst koers te zetten richting Afrika.  

 

Mijlpalen van de Global Mercy

December 2013 

Mercy Ships tekent het contract voor de bouw 

April 2021 

Succesvolle laatste proefvaart 

3e en 4e kwartaal van 2021 

Inrichting ziekenhuis(gedeelte) en medische apparatuur 

2e kwartaal van 2022 

Vertrek naar Senegal, met als tussenstop Tenerife 

 

December 2015 

De scheepsbouwers in China leggen de kiel van het schip 

Juni 2021 

Oplevering van de Global Mercy 

1e kwartaal van 2022 

Verdere bevoorrading en European Celebration in Rotterdam 

December 2013 

Mercy Ships tekent het contract voor de bouw 

December 2015 

De scheepsbouwers in China leggen de kiel van het schip 

April 2021 

Succesvolle laatste proefvaart 

Juni 2021 

Oplevering van de Global Mercy 

3e en 4e kwartaal van 2021 

Inrichting ziekenhuis(gedeelte) en medische apparatuur 

1e kwartaal van 2022 

Verdere bevoorrading en European Celebration in Rotterdam 

2e kwartaal van 2022 

Vertrek naar Senegal, met als tussenstop Tenerife 

 

Gebouwd met duurzaamheid als uitgangspunt

De Global Mercy is voorzien van ledverlichting. 

We gebruiken scheepsbrandstoffen met minder zwavel. 

We varen op lage snelheid tussen havens om de CO2-uitstoot te reduceren. 

We voldoen aan internationale standaarden op het gebied van onder meer afval, olie, riolering en luchtvervuiling. 

We filteren condensatiewater van de airconditioning voor technisch gebruik. Hierdoor is er 50% minder drinkwater nodig. Dankzij hoge rendement systemen verbruiken we ook 15% minder energie.   

‘Laten zien dat mensen waardevol zijn’ 

Joff Williams groeide op in Zimbabwe, waar zijn ouders werkten voor het Leger des Heils. Die ervaring was levensbepalend. ‘Het opende mijn ogen voor wat het betekent om te leven in Afrika, een continent dat prachtig is en tegelijkertijd zoveel uitdagingen kent.’ Decennia later is Joff de nieuwe Managing Director van de Global Mercy, een rol die hij ziet als een ongelofelijke eer én verantwoordelijkheid. ‘We hebben een geweldige kans om met de Global Mercy een boodschap af te geven. Een boodschap dat mensen waardevol zijn en dat het goed is om elkaar te dienen. Het is een belangrijke reden waarom we hier op aarde zijn: om elkaar te dienen en Jezus te volgen!’

Joff Williams
Managing Director Global Mercy

Patiëntverhaal

Gamai kan weer juichen

Als moeder Confort zoals zo vaak een ketel water boven het vuur hangt om rijst te koken, kan ze niet bedenken dat haar leven deze ochtend in een nachtmerrie zal veranderen… 

Opeens hoort ze het doordringende gegil van haar eenjarige dochter die net kan lopen. Ze is na een paar wankele pasjes tegen de hete ketel aangevallen en gilt het nu uit van de pijn. Het hete water dringt door tot diep in haar huid en verminkt haar bovenlichaam en armen. 

Operatie onbetaalbaar 

Als Confort en haar man Gamai meenemen naar het ziekenhuis kunnen ze daar niets anders doen dan haar zalf geven voor haar huid. Een behandeling om de brandwonden te bestrijden kan de familie niet betalen. Naarmate de tijd verstrijkt neemt de impact van het ongeluk alleen maar toe. Gamai’s brandwonden zorgen ervoor dat haar handen en armen samentrekken en in een onbeweegbare, vaste positie komen te staan.  

Opgroeien buiten het zicht 

Mensen in de omgeving van Gamai wijzen naar haar en lachen haar uit, omdat ze er anders uitziet. Dit brengt Confort en haar man tot de keuze om Gamai voortaan binnen te houden. Tot ze op een dag hoort dat Mercy Ships naar Guinee komt. Confort aarzelt geen moment en maakt de reis naar de haven met haar dan 4-jarige dochter. Daar hoort ze het goede nieuws: Gamai komt in aanmerking voor een operatie. 

‘De operatie van Gamai heeft van mij een andere vrouw gemaakt’

– Confort, de moeder van Gamai

Weer spelen en juichen 

Na weken van revalideren komt Gamai vol leven het schip af. Dansend van vreugde speelt ze met haar nieuwe vrienden, die haar niet langer uitlachen of nawijzen omdat ze er anders uitziet. Een groot contrast: kon ze eerst haar armen en handen nauwelijks bewegen, nu juicht ze met haar armen ver boven haar hoofd! 

Een toekomst vol leven 

‘De operatie van Gamai heeft van mij een andere vrouw gemaakt’, vertelt Confort. ‘Ik ben zo gelukkig dat mijn dochter zich niet meer hoeft te verbergen.’Ook de vader van Gamai ziet dat zijn dochter anno 2021 vol leven zit, of ze nu helpt rond het huis of er van droomt om de nieuwe president van het land te worden. ‘Voor haar operatie was ze zo zwak, nu is ze zo actief. Ze kan bewegingen maken die voorheen onmogelijk waren. Het voelde alsof ze gevangen zat, maar nu weer vrij is.’

Bekijk video

Vrijwilligersverhaal

Reinier Marx

Het brengen van medische zorg aan de kwetsbaarste mensen vraagt ook veel technische kennis. Daar weet Renier Marx alles van. Hij was als project engineer betrokken bij de bouw van de Global Mercy en vaart straks als hoofd elektricien mee uit.  

Renier is sinds 2011 met zijn familie betrokken bij Mercy Ships. In dat jaar stapte hij met zijn vrouw Evilin en drie kinderen aan boord van de Africa Mercy. Evilin werkte er als poliklinisch verpleegkundige, terwijl zijn kinderen studeerden aan de Academy (de school aan boord).  

Dienen samen met je familie 

‘Het is fijn dat je met je familie samen kunt zijn en tegelijkertijd met iedereen aan boord samen kan werken aan een groter doel’, vertelt Renier. Na jaren van trouwe dienst werd Renier gevraagd of hij zin had in een nieuw avontuur: meebouwen aan een nieuw ziekenhuisschip!  

‘Samen geven we kleur aan dit schip!’

Meebouwen aan de Global Mercy 

De afgelopen vijf jaar leefde Renier daarom in een hotel in China. Van daaruit ging hij elke dag naar de scheepswerf waar de Global Mercy langzaam vorm kreeg. Inmiddels is het schip klaar voor haar eerste missie. Daarbij is Renier natuurlijk aan boord te vinden. Zijn taak als hoofd elektricien? ‘Zorgen dat de lichten het blijven doen’, grapt Renier.  

Verrijkende cultuur aan boord 

Wat het werken aan boord voor hem zo mooi maakt? Dat is het contact met crewleden van over de hele wereld. ‘De diversiteit aan boord is zo groot en iedereen brengt unieke vaardigheden en ervaringen mee. Samen geven we kleur aan dit schip!’

Renier Marx en zijn vrouw Evilin

Oprichter

aan het woord

Beste vrienden, 

Net als de rest van de wereld bevindt Mercy Ships zich in een ongekende storm. De impact van corona is voelbaar op elk terrein van ons leven. Maar ondanks alle tegenslagen in het afgelopen jaar gaat onze missie van hoop en genezing door. 

In dit bijzondere tijdperk heeft Mercy Ships zich gericht op het uitbreiden van bestaande partnerships en opzetten van nieuwe samenwerkingen in verschillende Afrikaanse landen. Dankzij de hechte relaties met partners konden we in het afgelopen jaar toch onze steun aan de meest kwetsbaren uitbreiden en zagen we als resultaat dat talloze levens veranderd zijn.  

De Africa Mercy onderging in deze periode ook een transformatie. Met het onderhoud en de updates die we deden, voegen we waardevolle jaren toe aan de levensduur van dit schip. Extra jaren die bijdragen aan meer hoop en meer genezing voor hen die dat het meest nodig hebben.  

We kijken uit naar 2022. Het jaar dat de Africa Mercy weer kan uitvaren naar Senegal. En uiteraard ook naar het moment waarop we klaar zijn met het uitrusten van de Global Mercy, zodat ook dit schip kan bijdragen aan onze missie.  

Ik hoop dat de verhalen in dit jaarverslag uw passie voor die missie verder zullen aanwakkeren. Verhalen van verandering en samenwerking op het Afrikaanse continent die we niet hadden kunnen schrijven zonder uw steun. Onze diepe dank gaat uit naar iedereen die samen met ons van 2021 een uitzonderlijk jaar heeft gemaakt en naast ons stond in tijden van beproeving. We kijken uit naar alle mogelijkheden die voor ons liggen. 

Bedankt!  

Naar het voorbeeld dat Jezus ons gaf. 

Don Stephens 
Oprichter van Mercy Ships 

Vooruit kijken:

Gezondheidssystemen versterken

in Afrika

De afgelopen twee jaren waren lastige jaren. Door de pandemie moesten we werk stopzetten, anders inrichten of uitstellen. Toch zijn we op andere manieren verder gegaan met ons doel: gezondheidssystemen versterken in Afrika. 

Ondanks dat de Africa Mercy niet actief kon zijn in 2021, hebben we aan het schip verder onderhoud kunnen plegen, waardoor er toch progressie is geboekt. Daarnaast zijn in veel landen de medische programma’s doorgezet. We zijn heel dankbaar dat dit mogelijk was, omdat we zo van betekenis konden blijven voor de lokale zorgmedewerkers. Ook konden we blijven ondersteunen door middel van beschermingsmiddelen die nodig waren voor bescherming tegen corona. 

Ook ging de bouw en oplevering van de Global Mercy verder. In 2021 doorstond ze de proefvaarten met succes en werd ze verder ingericht in Antwerpen. In 2022 zal zij na een groot evenement in Rotterdam doorvaren naar Senegal, met een tussenstop in Tenerife. Dit schip biedt meer mogelijkheden voor het geven van medische trainingen, wat ons gaat helpen om het effect van onze aanwezigheid in Afrika te vergroten.

Wij zien een toekomst waarin Afrikaanse zorgprofessionals de tools en trainingen hebben om voor hun eigen mensen te zorgen. De fundamenten voor verandering worden gelegd en samen kunnen we de nodige ondersteuning en expertise bieden om Afrikaanse systemen voor gezondheidszorg te versterken en een einde te maken aan de chirurgiecrisis. Samen met u en onze partnerlanden, zullen we helpen om te herbouwen, te versterken, te genezen en hoop te geven aan duizenden mensen in nood die in Afrika leven. 

De rol van

Mercy Ships Holland

Mercy Ships Holland werkt met een gedreven en professioneel team aan het brengen van hoop en genezing aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Daarbij is Jezus onze grootste inspiratiebron. 

Mercy Ships is een internationale organisatie die met het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld chirurgische zorg toegankelijk maakt voor de allerarmsten. Het werk van Mercy Ships wordt ondersteund door nationale Mercy Ships-organisaties in landen over de hele wereld. Mercy Ships Holland is sinds 1990 één van die organisaties. We zijn juridisch gezien een zelfstandige stichting naar Nederlands recht. Onze focus ligt op drie speerpunten van onze doelstelling: 

 1. Werving van vrijwilligers voor het schip 
 2. Inkoop materialen en bevoorrading van het schip
 3. Fondsenwerving & Public Relations 

De samenwerking met Mercy Ships Organisation is geregeld in een overeenkomst (Association Agreement). 

Visie 

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. 

Missie 

We streven ernaar het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. 

Kernwaarden

 • God liefhebben
 • Anderen liefhebben en dienen
 • Integer zijn
 • In alles streven naar uitmuntendheid

Organisatie 

Mercy Ships Holland werkt vanuit een kantoor en logistiek centrum in Rotterdam. Bij Mercy Ships Holland werken 40 (deeltijd)medewerkers, onder wie 2 stagiairs. Daarnaast zijn er 15 vrijwilligers actief op het kantoor in Rotterdam. Landelijk zijn voor presentaties en evenementen meer dan 100 vrijwilligers beschikbaar die op oproepbasis een bijdrage leveren. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur, die nauw samenwerkt met het bestuur van Mercy Ships Holland. 

Vanuit het Nederlandse kantoor werken ook 8 medewerkers die de facto in dienst zijn van de internationale organisatie, Mercy Ships Operations, en 2 medewerkers die de facto in dienst zijn van Mercy Ships Global Association. 

Mercy Ships Holland Mercy Ships Operations / Mercy Ships Global Association
Totaal aantal fte (per 31-12) 22,88,7
Gemiddeld aantal fte 22,59,0

FTE’s

 • Directie (1 FTE) 
 • Executive Assistant (0,6 FTE) 
 • Inkoop & Logistiek (7,8 FTE) 
 • Fondsenwerving, Recruiting & Relatiebeheer (7,3 FTE) 
 • Financiën, ICT & HRM (2,8 FTE) 

 

FTE’s

 • Directie (1 FTE) 
 • Executive Assistant (0,6 FTE) 
 • Inkoop & Logistiek (7,8 FTE) 
 • Fondsenwerving, Recruiting & Relatiebeheer (7,3 FTE) 
 • Financiën, ICT & HRM (2,8 FTE) 

Doelstelling

Mercy Ships Holland geeft invulling aan haar visie en missie door de volgende activiteiten. 

Werving van vrijwilligers 

De chirurgische zorg en trainingen van Mercy Ships worden uitgevoerd door professionele vrijwilligers. Wij werven Nederlandse vrijwilligers die voor de korte of lange termijn op de schepen werken. 

Inkoop en distributie van goederen 

Mercy Ships Holland verzorgt de inkoop van medische hulpmiddelen, voedsel en andere materialen die nodig zijn op ons ziekenhuisschip en de verschillende projectlocaties. Vanwege onze centrale ligging in Europa, dichtbij de Rotterdamse haven, fungeren we ook als logistiek verzamelpunt voor goederen uit heel Europa. Die versturen we in containers naar de Africa Mercy, lokale partners en in de voorbereidingen ook naar de Global Mercy. 

Fondsenwerving 

Mercy Ships biedt gratis medische zorg en training voor lokale gezondheidsprofessionals. Daarvoor is veel geld nodig. Mercy Ships Holland draagt daaraan bij door fondsen te werven onder particulieren, bedrijven, organisaties en kerken. 

Public Relations 

Met acties en campagnes maken we Nederlanders bewust van de grote medische nood onder de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Zo vergroten we de steun voor het werk van Mercy Ships. Bestaande donateurs en betrokkenen houden we via verschillende communicatiemiddelen betrokken bij onze missie. 

  

Activiteiten in Nederland en resultaat

 

Alles wat we bij Mercy Ships Holland doen is erop gericht het werk aan boord van onze ziekenhuisschepen en de medische projecten in de Afrikaanse landen te ondersteunen. Van het werven van vrijwilligers en donaties tot het bevoorraden van de Africa Mercy en de Global Mercy.  

Doelstelling 1: Werving vrijwilligers

Rol  

De nationale Mercy Ships kantoren zorgen er in samenwerking met het International Support Center (ISC) voor dat de functies aan boord van de Africa Mercy en Global Mercy ingevuld worden met vrijwilligers. De nationale kantoren zijn verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerving, ISC voert het aanmeldingsproces uit. Mercy Ships Holland heeft vrijwilligerswerving als een van de hoofddoelstellingen en draagt actief bij aan de internationale recruitmentdoelstellingen.

Het totale aantal verschillende vrijwilligersfuncties aan boord van de schepen is ongeveer 150. Deze beroepen zijn onder te verdelen in de categorieën medisch, maritiem, technisch en algemeen. Vanwege COVID hoefden in 2021 niet alle functies ingevuld te worden. Op de Africa Mercy werden doorlopend ongeveer 138 functies ingevuld en op de Global Mercy, vanaf juni, 98 functies.

Ontwikkelingen in 2021  

Recruitment   

Op het gebied van recruitment zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Naamsbekendheid Mercy Ships vergroot door middel van doelgroepgerichte online wervingsacties en door deel te nemen aan specifieke beurzen en evenementen zoals Europort (technisch maritiem), NVAM Congres (medisch) en Teenstreet (algemeen)
 • Specifieke werving van Project Assistants voor de afbouwfase van de Global Mercy
 • Maandelijkse online informatieavond om potentieel geïnteresseerde vrijwilligers te informeren, enthousiasmeren en persoonlijke vragen te beantwoorden
 • De zogenoemde ‘volunteer journey’ in kaart gebracht en aandachtsgebieden gedefinieerd aan de hand van de conclusies uit het bij Mercy Ships Holland uitgevoerde afstudeeronderzoek ‘Psychological contract’
 • Aandachtsgebieden volunteer journey systematisch aangepakt met als resultaat onder andere het vernieuwde ‘Word vrijwilliger’ onderdeel van de Nederlandse website
 • Familiegids ontwikkeld in het kader van efficiënte informatievoorziening aan gezinnen die zich oriënteren op vrijwilligerswerk aan boord
 • Actief de mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming (uit externe fondsen) onder de aandacht van potentiële vrijwilligers gebracht

Membercare

Op het gebied van membercare zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Persoonlijk contact met Nederlandse vrijwilligers die binnenkort aan boord gaan  
 • Verbetering van de informatievoorziening in de voorbereidingsfase (vóór het aan boord gaan), zoals het actief adviseren van een persoonlijk gesprek met verzekeraar EZA wat betreft verzekeringen  
 • Reguliere persoonlijke check-in met vrijwilligers aan boord  
 • Telefonische evaluatie en vervolgenquête met vrijwilligers die van boord komen   
 • In het najaar een terugkomdag georganiseerd voor de Nederlandse vrijwilligers die in 2021 aan boord zijn geweest en op dat moment al terug in Nederland waren (26 deelnemers)  

Netwerk vrijwilligers 

Op het gebied van Netwerk vrijwilligers zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Strategie en plan van aanpak uitgewerkt om het netwerk van Nederlandse vrijwilligers, bestaand uit alumni en vrijwilligers aan de wal, doelgericht in te zetten  
 • Eerste plannen hiervoor gedeeld met het netwerk vrijwilligers  
 • Onderzoek naar communityapp Socie en een testgroep van alumni samengesteld  
 • Plan van aanpak gemaakt voor de inzet van vrijwilligers tijdens het Global Mercy evenement (26 februari tot 14 maart 2022) en in kaart gebracht welke alumni benaderd kunnen worden om tijdens het evenement een vrijwilligersfunctie in te vullen  

Resultaat in 2021 

In 2021 is er groot onderhoud aan de Africa Mercy gepleegd en is de Global Mercy in de 2e helft van het jaar zeewaardig verklaard en naar Europa gekomen voor de afbouwfase. Voor beide schepen betekende dit dat het palet aan nodige vrijwilligers anders was ten opzichte van een reguliere field service. Mercy Ships Holland heeft hierin bijgedragen door enerzijds Nederlandse vrijwilligers aan boord te hebben en anderzijds te focussen op vrijwilligerswerving voor de langere termijn.

De resultaten in cijfers:  

 • 51 Nederlanders aan boord van de Africa Mercy  
 • 52 Nederlanders aan boord van de Global Mercy   
 • Het aantal Nederlanders aan boord is met 74% gestegen ten opzichte van 2020   
 • 241 aanmeldingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020    

Doelstelling 2: Inkoop materialen

Rol  

Mercy Ships Holland bevoorraadt de Africa Mercy en de Global Mercy. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verschepen van technische materialen, medicijnen, beschermings-materialen zoals mondkapjes en jassen, maar ook alles wat aan boord gegeten en gedronken wordt. Dat gebeurt vanuit het European Distribution Center (EDC) in Rotterdam. Hierbij werken we nauw samen met het International Support Center (ISC) in Texas, USA.   

Ontwikkeling in 2021   

 • Door de coronapandemie heeft de Africa Mercy het hele jaar in Tenerife gelegen. Die periode is besteed aan onderhoudswerkzaamheden. Dat leidde tot aanpassingen in de bevoorrading. Daarnaast vervulden we een belangrijke rol in de distributie van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus naar verschillende Afrikaanse landen.   
 • De Global Mercy werd halverwege het jaar opgeleverd door de Chinese scheepswerf en lag vanaf september in de haven van Antwerpen om verder te worden ingericht als ziekenhuisschip. Vanaf dat moment brak er voor de inkoop en logistiek een hectische tijd aan omdat alle goederen via het EDC liepen en meestal met prioriteit afgeleverd moesten worden bij de Global Mercy.   
 • De focus op het creëren van partnerschappen met leveranciers werd verder uitgebouwd . We willen meer doen met minder partijen. Dit draagt ook bij aan reductie van kosten en aan onze standaardisatiedoelstelling.  
 • Er is ingezet op het verder vergroten van factuurkortingen en giften in natura. In totaal werd voor € 432.500 aan factuurkortingen en € 106.500 aan giften in natura ontvangen. 

Resultaat in 2021  

In 2021 zijn er in totaal 20 containers verscheept vanuit Rotterdam naar de Africa Mercy en 17 containers naar de Global Mercy. Daarnaast zijn er 20 leveringen per vrachtwagen geweest aan de Global Mercy in Antwerpen. Naar onze partnerlanden in Afrika zijn 5 containers verscheept en hebben we 19 luchtvrachtzendingen verzorgd.   

Doelstelling 3: Fondsenwerving & Public Relations

Rol  

Bij Mercy Ships Holland staat de relatie met de donateurs en betrokkenen centraal. Betrokkenen binnen de doelgroepen particulieren, bedrijven, kerken, scholen en fondsen proberen we op een zo goed mogelijke manier te betrekken bij de missie. Maatwerk, persoonlijk contact, afstemming van voorkeuren en het correct verwerken van (persoonlijke) gegevens zijn daarbij belangrijk.   

Ontwikkeling in 2021  

 • Als team troffen we de voorbereidingen van de komst van de Global Mercy naar Rotterdam. Belangrijke onderdelen hierin waren de concrete acties in deze periode, de zichtbaarheid van het evenement in de stad en de follow-up na afloop. 
 • Onze nieuwe donatiemogelijkheid ‘Shipmate’ is succesvol gelanceerd. Mensen kunnen voor een bedrag vanaf 10 euro per maand donateur worden en sponsoren hiermee het schip. Ze krijgen het schip in bouwblokjes cadeau. 
 • We hebben de inzet op stichtingen en fondsen geïntensiveerd, onder andere door de werving van een nieuwe medewerker.  
 • In mei hadden we de campagne ‘Stap in ons verhaal’. Hier vroegen we zowel aandacht voor het geven van een gift als het mee gaan aan boord als vrijwilliger. De verdubbelingsactie in december, waarbij we sponsors vragen hun giften te verdubbelen, werd uitgezet onder de verschillende doelgroepen van Mercy Ships. De campagne zorgde voor veel betrokkenheid.  
 • Het hele jaar door zijn er rondom het thema ‘nalatenschappen’ speciale acties uitgevoerd. Zo plaatsten we advertenties in magazines en bereikten we onze doelgroep via online advertenties en een belcampagne. 

We zien dit als een belangrijk onderdeel voor de groei van de organisatie de komende jaren. 

Resultaten in 2021 

In 2021 stegen de totale inkomsten. De verschillen binnen enkele doelgroepen waren wisselend. Zie ook de toelichting hierop onder het ‘financieel resultaat’ 

 • Aantal donateurs: 29.874
 • Totale opbrengst: € 7.220.000

 

2021 

2020 

Verschil 

Particulieren 

   3.877.000  

   3.607.000  

7,5% 

Nalatenschappen 

      134.000  

      326.000  

-58,9% 

Bedrijven 

   1.423.000  

   1.126.000  

26,4% 

Stichtingen en Vermogensfondsen 

      966.000  

   1.458.000  

-33,7% 

Kerken en Scholen 

      342.000  

      294.000  

-16,3% 

Overige baten 

      478.000  

      395.000  

21,0% 

Totaal 

   7.220.000  

   7.206.000  

0,2% 

 

Monitoring en evaluatie van resultaten   

Het kantoor in Nederland heeft meerdere methodes om resultaten te monitoren en te evalueren. Er zijn langetermijndoelstellingen en jaardoelstellingen geformuleerd door het Managementteam (MT) van Mercy Ships Holland. Maandelijks vindt een (financiële) rapportage en evaluatie plaats van de voortgang van de organisatie binnen het MT op basis van de doelstellingen. De verschillende teams evalueren hun eigen processen en activiteiten en leggen hiervoor verantwoording af aan hun leidinggevende, MT of directie.   

Niet bereikte resultaten in 2021 

Er zijn enkele resultaten niet behaald in 2021:  

 • Vanwege de coronapandemie was het helaas niet mogelijk om bij evenementen als Opwekking te staan.  
 • Het tevredenheidsonderzoek onder donateurs is niet uitgevoerd en zullen we in 2022 uitvoeren. Wel deden we mee met het naamsbekendheidsonderzoek Christelijk Charitatief Peil.  

Doelstelling 1: Werving vrijwilligers

Rol  

De nationale Mercy Ships kantoren zorgen er in samenwerking met het International Support Center (ISC) voor dat de functies aan boord van de Africa Mercy en Global Mercy ingevuld worden met vrijwilligers. De nationale kantoren zijn verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerving, ISC voert het aanmeldingsproces uit. Mercy Ships Holland heeft vrijwilligerswerving als een van de hoofddoelstellingen en draagt actief bij aan de internationale recruitmentdoelstellingen.

Het totale aantal verschillende vrijwilligersfuncties aan boord van de schepen is ongeveer 150. Deze beroepen zijn onder te verdelen in de categorieën medisch, maritiem, technisch en algemeen. Vanwege COVID hoefden in 2021 niet alle functies ingevuld te worden. Op de Africa Mercy werden doorlopend ongeveer 138 functies ingevuld en op de Global Mercy, vanaf juni, 98 functies.

Ontwikkelingen in 2021  

Recruitment   

Op het gebied van recruitment zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Naamsbekendheid Mercy Ships vergroot door middel van doelgroepgerichte online wervingsacties en door deel te nemen aan specifieke beurzen en evenementen zoals Europort (technisch maritiem), NVAM Congres (medisch) en Teenstreet (algemeen)
 • Specifieke werving van Project Assistants voor de afbouwfase van de Global Mercy
 • Maandelijkse online informatieavond om potentieel geïnteresseerde vrijwilligers te informeren, enthousiasmeren en persoonlijke vragen te beantwoorden
 
 • De zogenoemde ‘volunteer journey’ in kaart gebracht en aandachtsgebieden gedefinieerd aan de hand van de conclusies uit het bij Mercy Ships Holland uitgevoerde afstudeeronderzoek ‘Psychological contract’
 • Aandachtsgebieden volunteer journey systematisch aangepakt met als resultaat onder andere het vernieuwde ‘Word vrijwilliger’ onderdeel van de Nederlandse website
 • Familiegids ontwikkeld in het kader van efficiënte informatievoorziening aan gezinnen die zich oriënteren op vrijwilligerswerk aan boord
 • Actief de mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming (uit externe fondsen) onder de aandacht van potentiële vrijwilligers gebracht

Membercare

Op het gebied van membercare zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Persoonlijk contact met Nederlandse vrijwilligers die binnenkort aan boord gaan  
 • Verbetering van de informatievoorziening in de voorbereidingsfase (vóór het aan boord gaan), zoals het actief adviseren van een persoonlijk gesprek met verzekeraar EZA wat betreft verzekeringen  
 • Reguliere persoonlijke check-in met vrijwilligers aan boord  
 • Telefonische evaluatie en vervolgenquête met vrijwilligers die van boord komen   
 • In het najaar een terugkomdag georganiseerd voor de Nederlandse vrijwilligers die in 2021 aan boord zijn geweest en op dat moment al terug in Nederland waren (26 deelnemers)  

Netwerk vrijwilligers 

Op het gebied van Netwerk vrijwilligers zijn in 2021 de volgende acties verricht: 

 • Strategie en plan van aanpak uitgewerkt om het netwerk van Nederlandse vrijwilligers, bestaand uit alumni en vrijwilligers aan de wal, doelgericht in te zetten  
 • Eerste plannen hiervoor gedeeld met het netwerk vrijwilligers  
 • Onderzoek naar communityapp Socie en een testgroep van alumni samengesteld  
 • Plan van aanpak gemaakt voor de inzet van vrijwilligers tijdens het Global Mercy evenement (26 februari tot 14 maart 2022) en in kaart gebracht welke alumni benaderd kunnen worden om tijdens het evenement een vrijwilligersfunctie in te vullen  

Resultaat in 2021 

In 2021 is er groot onderhoud aan de Africa Mercy gepleegd en is de Global Mercy in de 2e helft van het jaar zeewaardig verklaard en naar Europa gekomen voor de afbouwfase. Voor beide schepen betekende dit dat het palet aan nodige vrijwilligers anders was ten opzichte van een reguliere field service. Mercy Ships Holland heeft hierin bijgedragen door enerzijds Nederlandse vrijwilligers aan boord te hebben en anderzijds te focussen op vrijwilligerswerving voor de langere termijn.

De resultaten in cijfers:  

 • 51 Nederlanders aan boord van de Africa Mercy  
 • 52 Nederlanders aan boord van de Global Mercy   
 • Het aantal Nederlanders aan boord is met 74% gestegen ten opzichte van 2020   
 • 241 aanmeldingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020

Doelstelling 2: Inkoop materialen

Rol  

Mercy Ships Holland bevoorraadt de Africa Mercy en de Global Mercy. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verschepen van technische materialen, medicijnen, beschermings-materialen zoals mondkapjes en jassen, maar ook alles wat aan boord gegeten en gedronken wordt. Dat gebeurt vanuit het European Distribution Center (EDC) in Rotterdam. Hierbij werken we nauw samen met het International Support Center (ISC) in Texas, USA.   

Ontwikkeling in 2021   

 • Door de coronapandemie heeft de Africa Mercy het hele jaar in Tenerife gelegen. Die periode is besteed aan onderhoudswerkzaamheden. Dat leidde tot aanpassingen in de bevoorrading. Daarnaast vervulden we een belangrijke rol in de distributie van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus naar verschillende Afrikaanse landen.   
 • De Global Mercy werd halverwege het jaar opgeleverd door de Chinese scheepswerf en lag vanaf september in de haven van Antwerpen om verder te worden ingericht als ziekenhuisschip. Vanaf dat moment brak er voor de inkoop en logistiek een hectische tijd aan omdat alle goederen via het EDC liepen en meestal met prioriteit afgeleverd moesten worden bij de Global Mercy.   
 • De focus op het creëren van partnerschappen met leveranciers werd verder uitgebouwd . We willen meer doen met minder partijen. Dit draagt ook bij aan reductie van kosten en aan onze standaardisatiedoelstelling.  
 • Er is ingezet op het verder vergroten van factuurkortingen en giften in natura. In totaal werd voor € 432.500 aan factuurkortingen en € 106.500 aan giften in natura ontvangen. 

Resultaat in 2021  

In 2021 zijn er in totaal 20 containers verscheept vanuit Rotterdam naar de Africa Mercy en 17 containers naar de Global Mercy. Daarnaast zijn er 20 leveringen per vrachtwagen geweest aan de Global Mercy in Antwerpen. Naar onze partnerlanden in Afrika zijn 5 containers verscheept en hebben we 19 luchtvrachtzendingen verzorgd.  

Doelstelling 3: Fondsenwerving & Public Relations

Rol  

Bij Mercy Ships Holland staat de relatie met de donateurs en betrokkenen centraal. Betrokkenen binnen de doelgroepen particulieren, bedrijven, kerken, scholen en fondsen proberen we op een zo goed mogelijke manier te betrekken bij de missie. Maatwerk, persoonlijk contact, afstemming van voorkeuren en het correct verwerken van (persoonlijke) gegevens zijn daarbij belangrijk.   

Ontwikkeling in 2021  

 • Als team troffen we de voorbereidingen van de komst van de Global Mercy naar Rotterdam. Belangrijke onderdelen hierin waren de concrete acties in deze periode, de zichtbaarheid van het evenement in de stad en de follow-up na afloop. 
 • Onze nieuwe donatiemogelijkheid ‘Shipmate’ is succesvol gelanceerd. Mensen kunnen voor een bedrag vanaf 10 euro per maand donateur worden en sponsoren hiermee het schip. Ze krijgen het schip in bouwblokjes cadeau. 
 • We hebben de inzet op stichtingen en fondsen geïntensiveerd, onder andere door de werving van een nieuwe medewerker.  
 • In mei hadden we de campagne ‘Stap in ons verhaal’. Hier vroegen we zowel aandacht voor het geven van een gift als het mee gaan aan boord als vrijwilliger. De verdubbelingsactie in december, waarbij we sponsors vragen hun giften te verdubbelen, werd uitgezet onder de verschillende doelgroepen van Mercy Ships. De campagne zorgde voor veel betrokkenheid.  
 • Het hele jaar door zijn er rondom het thema ‘nalatenschappen’ speciale acties uitgevoerd. Zo plaatsten we advertenties in magazines en bereikten we onze doelgroep via online advertenties en een belcampagne. 

We zien dit als een belangrijk onderdeel voor de groei van de organisatie de komende jaren. 

Resultaten in 2021 

In 2021 stegen de totale inkomsten. De verschillen binnen enkele doelgroepen waren wisselend. Zie ook de toelichting hierop onder het ‘financieel resultaat’ 

 • Aantal donateurs: 29.874
 • Totale opbrengst: € 7.220.000

 

2021 

2020 

Verschil 

Particulieren 

   3.877.000  

   3.607.000  

7,5% 

Nalatenschappen 

      134.000  

      326.000  

-58,9% 

Bedrijven 

   1.423.000  

   1.126.000  

26,4% 

Stichtingen en Vermogensfondsen 

      966.000  

   1.458.000  

-33,7% 

Kerken en Scholen 

      342.000  

      294.000  

-16,3% 

Overige baten 

      478.000  

      395.000  

21,0% 

Totaal 

   7.220.000  

   7.206.000  

0,2% 

Monitoring en evaluatie van resultaten   

Het kantoor in Nederland heeft meerdere methodes om resultaten te monitoren en te evalueren. Er zijn langetermijndoelstellingen en jaardoelstellingen geformuleerd door het Managementteam (MT) van Mercy Ships Holland. Maandelijks vindt een (financiële) rapportage en evaluatie plaats van de voortgang van de organisatie binnen het MT op basis van de doelstellingen. De verschillende teams evalueren hun eigen processen en activiteiten en leggen hiervoor verantwoording af aan hun leidinggevende, MT of directie.   

Niet bereikte resultaten in 2021 

Er zijn enkele resultaten niet behaald in 2021:  

 • Vanwege de coronapandemie was het helaas niet mogelijk om bij evenementen als Opwekking te staan.  
 • Het tevredenheidsonderzoek onder donateurs is niet uitgevoerd en zullen we in 2022 uitvoeren. Wel deden we mee met het naamsbekendheidsonderzoek Christelijk Charitatief Peil.  

Financieel resultaat

Mercy Ships Holland is een financieel gezonde organisatie. We proberen een zo groot mogelijk deel van onze inkomsten te besteden aan de missie: medische zorg bieden aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. 

Effectieve fondsenwerving 

Een groot deel van onze inkomsten komt uit giften, donaties, collectes en nalatenschappen. We werven deze inkomsten via direct mail, nieuwsbrieven, telemarketing, online campagnes, radiocommercials en evenementen. 

Gestegen inkomsten 

In 2021 kreeg Mercy Ships Holland € 7.220.000 binnen. Dat is 0,2% meer dan in 2020. Hoewel ‘stilstand’ vaak geen goed teken is, is dat voor 2021 toch een mooie prestatie te noemen. In 2020 waren de inkomsten namelijk uitzonderlijk hoog vanwege een bijzonder evenement: ‘Het Lekkerste Wereldrecord’ met € 700.000 aan inkomsten. De gelijkblijvende inkomstenstroom is mede te danken aan een verbeterde focus op de fondsenwerving en campagnes. Ook zien we bij veel van onze donateurs getrouwheid in het geven van giften, wat bijdraagt aan een stabiele inkomstenstroom. 

Enkele bijzonderheden voor 2021 zijn:  

 • Een latere verantwoording van de baten uit nalatenschappen als gevolg van een wijziging in regelgeving. Zie hiervoor ook de toelichting in de jaarrekening. 
 • Daarnaast is gekozen om met ingang van 2021 de factuurkortingen ook als inkomsten te verantwoorden, omdat we deze ontvangen ter ondersteuning van onze missie in Afrika 

Investeren in onze missie 

Een belangrijk deel van onze inkomsten hebben we geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit van Mercy Ships. Zo droegen we € 1.078.000 bij aan de afbouw en inrichting van de Global Mercy. De reguliere bevoorrading van de Africa Mercy met medische apparatuur en hulpmiddelen (€ 703.000), levensmiddelen (€ 201.000) en technische goederen (€ 1.078.000) liep ondertussen ook door. Aangezien we door de coronapandemie ook in 2021 geen directe zorg met onze schepen konden bieden in Afrika, hebben we via diverse projecten bijgedragen aan het versterken van lokale gezondheidssystemen (€ 576.000). 

Daarnaast maakten we diverse operationele kosten voor bijvoorbeeld voorlichting (€ 162.000), ondersteuning van vrijwilligers (€ 327.000) en de inzet van medewerkers die werken bij internationale onderdelen van Mercy Ships (€ 560.000). De hiervoor genoemde kosten vallen onder besteding aan de doelstelling, die in totaal uitkwam op 83,1% van de inkomsten. 

Overige noodzakelijke kosten 

Mercy Ships maakt ook kosten om haar werk te kunnen doen. Geld dat niet direct naar de zorg op ons ziekenhuisschip gaat, maar indirect daar wel aan bijdraagt. Te denken valt aan bijvoorbeeld kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie. Hier willen we maximaal 20% van onze inkomsten aan besteden. In 2021 kwam dit uit op een percentage van 15,8%.  

De kosten van Fondsenwerving (totaal € 763.000) bestaan voor het grootste deel uit kosten van evenementen, nieuwsbrieven en online communicatiekanalen (circa € 281.000) en daarnaast uit personeelskosten, advertenties en overige kosten. De kosten van Beheer/Administratie (totaal € 375.000) bestaan voornamelijk uit salariskosten (circa € 182.000) en algemene kosten (circa € 142.000). 

Bestuur en directie van Mercy Ships Holland stellen zich ten doel om zeer nauwgezet om te gaan met de kosten en verplichtingen. In 2021 is een belangrijke stap gezet in professionalisering en uitbreiding van de organisatie; deze was nodig om de uitbreiding van activiteiten met het oog op de ingebruikname van de Global Mercy mogelijk te maken. 

Een mooi resultaat 

Wat we binnenkrijgen, besteden we het liefst in hetzelfde jaar. Dat lukt om praktische redenen nooit helemaal. In 2021 bleef er een bedrag van € 84.000 over. Dat sparen we voor toekomstige uitgaven. Het bedrag is verdeeld over de volgende reserves: 

 • Toevoeging van € 42.000 aan de continuïteitsreserve
 • Vrijval van € 3.000 aan de reserve financiering activa
 • Vrijval van € 5.000 bij de instandhoudingsreserve
 • Vorming van een bestemmingsfonds van € 50.000 ter ondersteuning van vrijwilligers aan boord van een van de schepen naar aanleiding van een donatie met dit doel. 

Per 31 december 2021 is het juridisch eigendom van de totale voorraad wederom gedoneerd ten behoeve van gebruik op onze schepen en bij hulpverleningsprojecten in Afrika, waardoor de voorraad geen beslag legt op het eigen vermogen van Mercy Ships Holland.

Besteding aan onze missie 

Mercy Ships Holland wil minimaal 80% van haar inkomsten besteden aan haar missie: het bieden van medische zorg aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Aan fondsenwerving willen we niet meer dan 14% van onze inkomsten besteden, aan beheer en administratie maximaal 6%. In 2021 slaagden we daar opnieuw in. 

Hierdoor konden we 83,1% van onze inkomsten besteden aan de doelstelling. 

2021: 83,1% 

2019: 81,6% 

2017: 81,6% 

2020: 85,6% 

2018: 82,8% 

2021: 83,1% 

2020: 85,6% 

2019: 81,6% 

2018: 82,8% 

2017: 81,6% 

 

Geen beleggingen, wel gezonde reserves 

Omdat we ernaar streven om alle inkomsten in hetzelfde jaar te besteden aan onze missie, belegt Mercy Ships Holland niet. Er is dan ook geen beleggingsbeleid. We houden wel gezonde reserves aan. Dit zijn de belangrijkste: 

 • Reserve financiering vaste activa: Hiermee investeren we in middelen die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan ons magazijn met stellingen en heftrucks. De reserve bedraagt per 31 december 2021 € 413.000.
 • Continuïteitsreserve: Hiermee vangen we eventuele tegenvallers op en dekken we risico’s af. We houden hiervoor een buffer van 50% van de doorlopende jaarlijkse kosten van onze werkorganisatie aan. De reserve bedraagt per 31 december 2021 € 925.000.

  

Risicomanagement

Het werk van Mercy Ships Holland is mooi, maar brengt ook risico’s en onzekerheden met zich mee. Risicomanagement heeft dan ook grote aandacht binnen onze organisatie. 

We richten ons daarbij op de belangrijkste risico’s, die potentieel de grootste impact hebben op onze organisatie en de realisatie van onze missie. De belangrijkste risico’s en ons risicomanagement zijn als volgt: 

 

Ongestoorde en foutloze bevoorrading 

Mercy Ships Holland heeft een cruciale rol op het gebied van inkoop en logistiek richting de schepen. Om de continuïteit van hoogwaardige medische zorg te borgen moet de bevoorrading foutloos verlopen, altijd op tijd zijn en moeten de gevraagde materialen en goederen ook daadwerkelijk worden geleverd. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, willen we bovendien zo efficiënt mogelijk inkopen. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor het up-to-date houden van materiaal- en marktprijskennis, inzicht in de logistieke processen en het laden van containers.
 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor de maatregelen van overheden inzake reisvoorschriften en beperkingen. Ook proberen we lessen voor de toekomst te trekken uit deze situatie.

Behoud van vertrouwen en inkomsten 

De goededoelensector ligt onder een vergrootglas. Voor christelijke organisaties ligt de lat net even hoger, zeker als het gaat om integriteit, transparantie en besteding van donaties aan de doelstellingen. Ook Mercy Ships Holland is kwetsbaar voor reputatie- en imagoschade. Die kan niet alleen ontstaan in de eigen organisatie. Onregelmatigheden, fouten of misdragingen bij andere landenkantoren, Mercy Ships Operations, op het ziekenhuisschip of in de projecten stralen ook af op Mercy Ships Holland. Het voorkomen van reputatie- en imagoschade is belangrijk om het opgebouwde vertrouwen bij de achterban en de continuïteit van inkomsten te borgen. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Mercy Ships Holland heeft een gedragscode, met richtlijnen op het gebied van professionaliteit en integriteit. De gedragscode staat op onze website en is onderdeel van ons aannamebeleid voor medewerkers en vrijwilligers.
 • Mercy Ships screent vrijwilligers. Ook krijgen vrijwilligers informatie en instructies over de verantwoordelijkheid die ze dragen aan boord van de schepen en in de projecten van Mercy Ships. Ze conformeren zich aan de gedragsregels van Mercy Ships.
 • Mercy Ships Holland heeft een klachtenprocedure, die is ondergebracht bij de onafhankelijke organisatie Prisma.
 • Mercy Ships Holland heeft een vertrouwenspersoon, zowel intern als extern.
 • Mercy Ships heeft internationale afspraken over crisismanagement. Medewerkers van Mercy Ships Holland volgen regelmatig internationale trainingen op dit gebied.
 • In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden van Mercy Ships Holland de schepen bezoeken.
 • Van elk project wordt door Mercy Ships een projectverantwoording gemaakt.
 • Mercy Ships Holland koppelt via haar communicatiekanalen regelmatig resultaten terug naar donateurs en andere betrokkenen.
 • Grote donateurs die specifieke projecten financieren, ontvangen daarvan een uitgebreide rapportage. 

Efficiënte internationale samenwerking 

Binnen Mercy Ships werken professionals en vrijwilligers uit tientallen landen en culturen samen. Niet alleen op ons ziekenhuisschip en in projecten, maar ook bijvoorbeeld in de logistieke voorbereiding. Om zoveel mogelijk mensen medische zorg te kunnen bieden en gedoneerde middelen optimaal te kunnen inzetten, is een goede samenwerking en transparante communicatie tussen de verschillende onderdelen van de Mercy Ships Global Association belangrijk. Een gebrek aan efficiënte samenwerking kan als gevolg hebben dat dubbele kosten worden gemaakt, dat bevoorrading en plaatsing van bemanning te laat plaatsvindt of dat zelfs de reputatie van Mercy Ships als geheel schade oploopt.  

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er zijn nauwe contacten met Mercy Ships Global Association en Mercy Ships Operations. Er vindt continue afstemming plaats op het gebied van bevoorrading en logistiek (1), human resources en werving van vrijwilligers (2), marketing en fondsenwerving (3) en financieel beheer en verantwoording van projectgebonden giften (4). 
 • De directeur van Mercy Ships Holland houdt regelmatig werkoverleg met de leden van Mercy Ships Global Association en met Mercy Ships Operations.
 • De bestuursvoorzitter van Mercy Ships Nederland is vice-voorzitter van het bestuur van Mercy Ships International. 
 • Op het kantoor van Mercy Ships Holland werkt een aantal internationale medewerkers van Mercy Ships. Ze zijn onder andere actief op het gebied van onze hulpprogramma’s en corporate relaties. Hierdoor zijn er korte lijnen.
 • Op het gebied van marketing is er iedere twee weken een ‘Global Campaign Call’, waarbij alle communicatiemanagers vertegenwoordigd zijn van ieder landenkantoor. Het Global Brand Team presenteert hier haar over-all plannen.

  

Continuïteit ICT-omgeving en dataveiligheid 

Mercy Ships Holland werkt grotendeels digitaal en veel processen zijn geautomatiseerd. Ook verwerken we veel persoonsgegevens van onder andere donateurs en vrijwilligers. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn. Voor de voortgang van onze operationele werkzaamheden en de reputatie van Mercy Ships Holland is de veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit van onze ICT-omgeving cruciaal. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Mercy Ships Holland heeft een servicecontract met een ICT-dienstverlener. Die verzorgt het beheer en onderhoud van onze hard- en software en garandeert de doorlopende beschikbaarheid van deskundigen in het geval van storingen en calamiteiten. De ICT-dienstverlener verzorgt ook back-ups, zodat bij een eventuele indringing van buitenaf de operationele werkzaamheden binnen enkele uren weer opgestart kunnen worden. 
 • Mercy Ships Holland heeft een privacybeleidsplan dat voldoet aan de AVG. We verwerken persoonsgegevens conform dit beleid.
 • Er is een Data Task Force. Deze taskforce maakt beleid, adviseert en voert activiteiten uit gericht op de verbetering van de verwerking en het beheer van data. Zo borgen we de continue aandacht voor dataveiligheid. 
 • Mercy Ships Holland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking. We controleren regelmatig of de maatregelen nog voldoen.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, ook niet als dit bevriende organisaties zijn. Met iedere organisatie en ieder bedrijf dat in onze opdracht persoonsgegevens van ons verwerkt is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • In 2021 zijn alle medewerkers binnen Mercy Ships gestart met een Awareness-training. Door video’s en korte quizzen krijgen ze voorlichting over veilig gebruik van gegevens, het tegengaan van fraude en goed gebruik van privacygevoelige informatie.

Voldoende capaciteit werkorganisatie 

Mercy Ships Holland groeit en daardoor neemt de vraag naar opslagruimte en werkplekken toe. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, is voldoende ruimtelijke capaciteit cruciaal. Ook is het belangrijk dat we bij calamiteiten zoals brand snel kunnen schakelen om ons werk te kunnen voortzetten. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er is in 2021 veelvuldig thuisgewerkt en daar wordt nadrukkelijk rekening mee gehouden bij de aanschaf van computerapparatuur ter vervanging of uitbreiding voor nieuwe medewerkers. Door een enquête is gekeken hoe we dit na de pandemie willen voortzetten.
 • Binnen het huidige kantoor zijn er nog mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden en 70% van de medewerkers van Mercy Ships Holland werkt parttime. Door flexibel gebruik van werkplekken neemt de capaciteit van ons kantoor toe.

Veiligheid op de werkvloer 

In de logistieke ruimte werken medewerkers van Mercy Ships Holland met heftrucks, pallets, stellingen en containers. Dit brengt arbeidsrisico’s met zich mee. Daarnaast is er in de samenleving steeds meer aandacht voor ongepast gedrag op de werkvloer. Ook daar is Mercy Ships Holland zich bewust van. We vinden het zeer belangrijk om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren en arbeidsongevallen en/of uitval van personeel te voorkomen. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Nieuwe medewerkers van de afdeling Inkoop & Logistiek ontvangen twee paar veiligheidsschoenen en werkbroeken.
 • De richtlijn Veiligheid en Magazijn is geactualiseerd. Ook zijn er bordjes aangebracht om duidelijk te maken dat het operationele deel van het magazijn (gemarkeerd door gele belijning) alleen met toestemming betreden mag worden.
 • Medewerkers die een heftruck of reachtruck besturen zijn in het bezit van een heftruckcertificaat. Ze worden regelmatig bijgeschoold.
 • De praktijkbegeleider van Mercy Ships Holland ziet erop toe dat stagiairs alleen onder begeleiding van een gecertificeerde collega werkzaamheden met een hef- of reachtruck uitvoeren.
 • De directie ziet toe op naleving van de gedragscode van Mercy Ships Nederland, waarin alle vormen van ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst en geslacht worden afgewezen.

Beëindigen van het werk door een pandemie 

De afgelopen jaren heeft ons duidelijk gemaakt dat de uitbraak van een wereldwijd virus realistisch is, ook in de toekomstige jaren. Door een uitbraak komt er veel werk stil te liggen en moet de organisatie flexibel genoeg zijn om te blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Het heeft direct effect op het werk in Afrika, voor vrijwilligers en onze boodschap richting de achterban. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Medewerkers zijn in staat om snel over te schakelen naar volledig thuiswerken doordat alle faciliteiten aanwezig zijn.
 • Door de ervaring in dit jaar en alle documenten die hiervoor gemaakt zijn, weten we hoe we snel crisiscommunicatie kunnen voeren naar alle betrokken partijen en stakeholders. 
 • We blijven donateurs oproepen ons te blijven steunen, ook al valt het primaire werk in Afrika stil en we zoeken naar andere manieren om onze partners in Afrika te ondersteunen. 

Ongestoorde en foutloze bevoorrading 

Mercy Ships Holland heeft een cruciale rol op het gebied van inkoop en logistiek richting de schepen. Om de continuïteit van hoogwaardige medische zorg te borgen moet de bevoorrading foutloos verlopen, altijd op tijd zijn en moeten de gevraagde materialen en goederen ook daadwerkelijk worden geleverd. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, willen we bovendien zo efficiënt mogelijk inkopen. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor het up-to-date houden van materiaal- en marktprijskennis, inzicht in de logistieke processen en het laden van containers.
 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor de maatregelen van overheden inzake reisvoorschriften en beperkingen. Ook proberen we lessen voor de toekomst te trekken uit deze situatie.

Behoud van vertrouwen en inkomsten 

De goededoelensector ligt onder een vergrootglas. Voor christelijke organisaties ligt de lat net even hoger, zeker als het gaat om integriteit, transparantie en besteding van donaties aan de doelstellingen. Ook Mercy Ships Holland is kwetsbaar voor reputatie- en imagoschade. Die kan niet alleen ontstaan in de eigen organisatie. Onregelmatigheden, fouten of misdragingen bij andere landenkantoren, Mercy Ships Operations, op het ziekenhuisschip of in de projecten stralen ook af op Mercy Ships Holland. Het voorkomen van reputatie- en imagoschade is belangrijk om het opgebouwde vertrouwen bij de achterban en de continuïteit van inkomsten te borgen.

 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Mercy Ships Holland heeft een gedragscode, met richtlijnen op het gebied van professionaliteit en integriteit. De gedragscode staat op onze website en is onderdeel van ons aannamebeleid voor medewerkers en vrijwilligers.
 • Mercy Ships screent vrijwilligers. Ook krijgen vrijwilligers informatie en instructies over de verantwoordelijkheid die ze dragen aan boord van de schepen en in de projecten van Mercy Ships. Ze conformeren zich aan de gedragsregels van Mercy Ships.
 • Mercy Ships Holland heeft een klachtenprocedure, die is ondergebracht bij de onafhankelijke organisatie Prisma.
 • Mercy Ships Holland heeft een vertrouwenspersoon, zowel intern als extern.
 • Mercy Ships heeft internationale afspraken over crisismanagement. Medewerkers van Mercy Ships Holland volgen regelmatig internationale trainingen op dit gebied.
 • In voorkomende gevallen kunnen bestuursleden van Mercy Ships Holland de schepen bezoeken.
 • Van elk project wordt door Mercy Ships een projectverantwoording gemaakt.
 • Mercy Ships Holland koppelt via haar communicatiekanalen regelmatig resultaten terug naar donateurs en andere betrokkenen.
 • Grote donateurs die specifieke projecten financieren, ontvangen daarvan een uitgebreide rapportage. 

Efficiënte internationale samenwerking 

Binnen Mercy Ships werken professionals en vrijwilligers uit tientallen landen en culturen samen. Niet alleen op ons ziekenhuisschip en in projecten, maar ook bijvoorbeeld in de logistieke voorbereiding. Om zoveel mogelijk mensen medische zorg te kunnen bieden en gedoneerde middelen optimaal te kunnen inzetten, is een goede samenwerking en transparante communicatie tussen de verschillende onderdelen van de Mercy Ships Global Association belangrijk. Een gebrek aan efficiënte samenwerking kan als gevolg hebben dat dubbele kosten worden gemaakt, dat bevoorrading en plaatsing van bemanning te laat plaatsvindt of dat zelfs de reputatie van Mercy Ships als geheel schade oploopt.  

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er zijn nauwe contacten met Mercy Ships Global Association en Mercy Ships Operations. Er vindt continue afstemming plaats op het gebied van bevoorrading en logistiek (1), human resources en werving van vrijwilligers (2), marketing en fondsenwerving (3) en financieel beheer en verantwoording van projectgebonden giften (4). 
 • De directeur van Mercy Ships Holland houdt regelmatig werkoverleg met de leden van Mercy Ships Global Association en met Mercy Ships Operations.
 
 
 • De bestuursvoorzitter van Mercy Ships Nederland is vice-voorzitter van het bestuur van Mercy Ships International. 
 • Op het kantoor van Mercy Ships Holland werkt een aantal internationale medewerkers van Mercy Ships. Ze zijn onder andere actief op het gebied van onze hulpprogramma’s en corporate relaties. Hierdoor zijn er korte lijnen.
 • Op het gebied van marketing is er iedere twee weken een ‘Global Campaign Call’, waarbij alle communicatiemanagers vertegenwoordigd zijn van ieder landenkantoor. Het Global Brand Team presenteert hier haar over-all plannen.

Continuïteit ICT-omgeving en dataveiligheid 

Mercy Ships Holland werkt grotendeels digitaal en veel processen zijn geautomatiseerd. Ook verwerken we veel persoonsgegevens van onder andere donateurs en vrijwilligers. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn. Voor de voortgang van onze operationele werkzaamheden en de reputatie van Mercy Ships Holland is de veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit van onze ICT-omgeving cruciaal. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Mercy Ships Holland heeft een servicecontract met een ICT-dienstverlener. Die verzorgt het beheer en onderhoud van onze hard- en software en garandeert de doorlopende beschikbaarheid van deskundigen in het geval van storingen en calamiteiten. De ICT-dienstverlener verzorgt ook back-ups, zodat bij een eventuele indringing van buitenaf de operationele werkzaamheden binnen enkele uren weer opgestart kunnen worden. 
 • Mercy Ships Holland heeft een privacybeleidsplan dat voldoet aan de AVG. We verwerken persoonsgegevens conform dit beleid.
 • Er is een Data Task Force. Deze taskforce maakt beleid, adviseert en voert activiteiten uit gericht op de verbetering van de verwerking en het beheer van data. Zo borgen we de continue aandacht voor dataveiligheid. 
 • Mercy Ships Holland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking. We controleren regelmatig of de maatregelen nog voldoen.
 
 
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, ook niet als dit bevriende organisaties zijn. Met iedere organisatie en ieder bedrijf dat in onze opdracht persoonsgegevens van ons verwerkt is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • In 2021 zijn alle medewerkers binnen Mercy Ships gestart met een Awareness-training. Door video’s en korte quizzen krijgen ze voorlichting over veilig gebruik van gegevens, het tegengaan van fraude en goed gebruik van privacygevoelige informatie.

Voldoende capaciteit werkorganisatie

Mercy Ships Holland groeit en daardoor neemt de vraag naar opslagruimte en werkplekken toe. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, is voldoende ruimtelijke capaciteit cruciaal. Ook is het belangrijk dat we bij calamiteiten zoals brand snel kunnen schakelen om ons werk te kunnen voortzetten. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Er is in 2021 veelvuldig thuisgewerkt en daar wordt nadrukkelijk rekening mee gehouden bij de aanschaf van computerapparatuur ter vervanging of uitbreiding voor nieuwe medewerkers. Door een enquête is gekeken hoe we dit na de pandemie willen voortzetten.
 • Binnen het huidige kantoor zijn er nog mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden en 70% van de medewerkers van Mercy Ships Holland werkt parttime. Door flexibel gebruik van werkplekken neemt de capaciteit van ons kantoor toe.

Veiligheid op de werkvloer

In de logistieke ruimte werken medewerkers van Mercy Ships Holland met heftrucks, pallets, stellingen en containers. Dit brengt arbeidsrisico’s met zich mee. Daarnaast is er in de samenleving steeds meer aandacht voor ongepast gedrag op de werkvloer. Ook daar is Mercy Ships Holland zich bewust van. We vinden het zeer belangrijk om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren en arbeidsongevallen en/of uitval van personeel te voorkomen. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Nieuwe medewerkers van de afdeling Inkoop & Logistiek ontvangen twee paar veiligheidsschoenen en werkbroeken.
 • De richtlijn Veiligheid en Magazijn is geactualiseerd. Ook zijn er bordjes aangebracht om duidelijk te maken dat het operationele deel van het magazijn (gemarkeerd door gele belijning) alleen met toestemming betreden mag worden.
 • Medewerkers die een heftruck of reachtruck besturen zijn in het bezit van een heftruckcertificaat. Ze worden regelmatig bijgeschoold.
 • De praktijkbegeleider van Mercy Ships Holland ziet erop toe dat stagiairs alleen onder begeleiding van een gecertificeerde collega werkzaamheden met een hef- of reachtruck uitvoeren.
 • De directie ziet toe op naleving van de gedragscode van Mercy Ships Nederland, waarin alle vormen van ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst en geslacht worden afgewezen.

Beëindigen van het werk door een pandemie 

De afgelopen jaren heeft ons duidelijk gemaakt dat de uitbraak van een wereldwijd virus realistisch is, ook in de toekomstige jaren. Door een uitbraak komt er veel werk stil te liggen en moet de organisatie flexibel genoeg zijn om te blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Het heeft direct effect op het werk in Afrika, voor vrijwilligers en onze boodschap richting de achterban. 

Wat we doen om dit risico te beperken: 

 • Medewerkers zijn in staat om snel over te schakelen naar volledig thuiswerken doordat alle faciliteiten aanwezig zijn.
 • Door de ervaring in dit jaar en alle documenten die hiervoor gemaakt zijn, weten we hoe we snel crisiscommunicatie kunnen voeren naar alle betrokken partijen en stakeholders. 
 • We blijven donateurs oproepen ons te blijven steunen, ook al valt het primaire werk in Afrika stil en we zoeken naar andere manieren om onze partners in Afrika te ondersteunen. 

 

Impact en risicobereidheid 

Niet alle risico’s binnen Mercy Ships Holland zijn uit te sluiten of in te kaderen, zelfs niet met bovenstaande maatregelen. Om af te wegen welke risico’s we accepteren en welke we afdekken, is een risicoanalyse gemaakt. Daarbij is gekeken naar de potentiële impact van risico’s op de continuïteit van onze organisatie en onze missie. Voor de vijf belangrijkste risico’s heeft Mercy Ships Holland maatregelen getroffen die de continuïteit van onze organisatie en activiteiten borgen. 

Onze afwegingen ten aanzien van risico’s hebben ertoe geleid dat we een financiële buffer willen aanhouden van 6 maanden voor wat betreft de voor onze eigen rekening komende doorlopende kosten, gebaseerd op de begroting van het komende jaar. Dat bedrag houden we aan als continuïteitsreserve. 

Risico 

Kans 

Impact 

Gevolgen 

Maatregelen 

Uitval van directie 

Gemiddeld 

Groot 

Verminderd functioneren organisatie 

MT benoemd 

Imagoschade 

Gemiddeld 

Zeer groot 

Daling van inkomsten 

Personeelsbeleid, klachtenprocedure, vertrouwenspersoon en continuïteitsreserve 

ICT-problemen 

Gemiddeld 

Gemiddeld 

Verminderd functioneren organisatie 

Servicecontract met externe ICT-partner, toetsing partner 

Financiële tegenvallers 

Gemiddeld 

Groot 

Niet aan verplichtingen kunnen voldoen 

Financiële planning 

Aanhouden (continuiteits)reserve 

Continuïteit logistiek proces 

Gemiddeld 

Groot 

Stagnatie bevoorrading Africa Mercy en Global Mercy 

Logistiek centrum en kantoor op één locatie, analyse uitwijkruimte en calamiteitenverzekering 

Uitbraak pandemie 

Gemiddeld 

Groot 

Beëindigen van het werk in Afrika met onze schepen en stagnatie van de ondersteuning vanuit Nederland 

We zoeken manieren om op het vaste land de medische zorg in Afrika te ondersteunen 

Thuiswerken is volledig gefaciliteerd 

  

Verbeteringen in risicomanagement 

De aanwezige risico’s worden door bestuur en directie van Mercy Ships gemonitord en regelmatig besproken in overleggen van het management team en bestuursvergaderingen. Tevens is in 2020 een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd, waaruit een plan van aanpak is gevolgd met onder andere het aanstellen van een preventiemedewerker en goed geagendeerde controles en waarborgen in de operationele processen. Dit is in 2021 verder gecontinueerd. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen en de continuïteit van onze organisatie en activiteiten te waarborgen.
 

Governance

 

Mercy Ships Holland is een professionele en integere organisatie. We houden ons aan interne en externe standaarden op het gebied van goed bestuur. 

Juridische structuur 

Mercy Ships Holland is een zelfstandige stichting naar Nederlands recht. De samenwerking met de internationale organisatie is geregeld door middel van een association agreement. Er is geen juridische of financiële relatie met een internationale fondsenwervende organisatie. 

Directie 

De directie van Mercy Ships Holland stuurt de werkorganisatie aan. Deze bestaat uit de werkvelden Communicatie en Fondsenwerving en Recruitment, Donor Services en Relatiebeheer, Human Resources, Inkoop en Logistiek en Financiën. De directeur is tevens eindverantwoordelijk voor de operationele gang van zaken binnen Mercy Ships Holland en het onderhouden van contacten met andere organisaties binnen Mercy Ships, namelijk Mercy Ships Global Association en Mercy Ships Operations. De directeur wordt aangesteld door het bestuur en legt aan het bestuur verantwoording af. In september 2021 is een nieuwe directeur aangesteld: M. Provily. Hij volgt daarmee M. Havinga – Huurman op.  

Bestuur 

Het bestuur van Mercy Ships Holland houdt toezicht op het beleid van de werkorganisatie. Plannen die door de afdelingen opgezet zijn, worden in bestuursvergaderingen voorgelegd aan het bestuur. De bestuursleden stellen de plannen vast en sturen bij waar nodig.  

Elk bestuurslid heeft een werkveld als aandachtsgebied. Dit werkveld is gebaseerd op hun specialisme. De bestuursleden zien erop toe dat de activiteiten in hun werkveld voldoen aan de doelstellingen van Mercy Ships Holland en uitgevoerd worden volgens de gedragscode van Mercy Ships Holland. Voor vrijkomende posities binnen het bestuur worden nieuwe kandidaten gezocht en benoemd door het zittende bestuur. 

Het huidige bestuur is samengesteld op basis van de toegevoegde waarde voor de verschillende werkvelden binnen de organisatie. Als een bestuurslid aftreedt, zoekt het bestuur naar een opvolger met hetzelfde specialisme. Gezien de vijf werkvelden van Mercy Ships Nederland wordt een vijfkoppig bestuur als afdoende gezien. 

De heer J.S. van den Bosch 
Bestuursfunctie: voorzitter, en namens Mercy Ships Holland vice-president van het bestuur van Mercy Ships International 
Actief sinds: 2011
Aandachtsgebied: internationale relaties, media

De heer H.C.C. de Jonge 
Bestuursfunctie: secretaris 
Actief sinds: 2015
Aandachtsgebied: algemene zaken, medische onderwerpen

De heer P. den Hertog 
Bestuursfunctie: penningmeester
Actief sinds: 2014
Aandachtsgebied: financiën

Mevrouw N.E.M. van de Hoeve 
Bestuursfunctie: algemeen lid
Actief sinds: 2014
Aandachtsgebied: recruitment, personeelszaken en fondsenwerving

De heer G. van de Weerdhof 
Bestuursfunctie: algemeen lid
Actief sinds: 2016
Aandachtsgebied: inkoop en logistiek

Aftreedschema

Aantreden1e termijn2e termijn3e termijn
Jan van den Boschvoorzitter16-6-201116-6-201516-6-202016-6-2025
Peter den Hertogpenningmeester28-11-201428-11-201828-11-2023
Nicole van den Hoevebestuurslid28-11-201428-11-201828-11-2023
Erik de Jongesecretaris29-5-201529-5-202029-5-2025
Gert van de Weerdhofbestuurslid25-8-201625-8-202125-8-2026

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid 

Medewerkers van Mercy Ships Holland ontvangen een salaris op basis van persoonlijke afspraken. Mercy Ships Holland is niet aangesloten bij een pensioenfonds. In plaats daarvan is er een bankspaarregeling voor medewerkers. Hiervan betaalt Mercy Ships Holland de premie. 

In verband met de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goededoelenorganisaties is in het verslagjaar de bezoldiging van de bestuurder getoetst aan de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’, zoals vastgesteld door de vereniging Goede Doelen Nederland. Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit leidt tot een zogenaamde BSD-score van 380 punten met een maximaal jaarinkomen van € 112.124. 

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de bestuurder valt binnen het maximumbedrag conform de BSD-score. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven tevens ruim onder het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 209.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Vrijwilligers die minimaal wekelijks meewerken ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersbeloning. 

Nevenfuncties 

Periodiek wordt gecontroleerd of bestuur en directie nevenbanen of activiteiten hebben die (kunnen) conflicteren met de doelstelling of belangen van Mercy Ships Holland. Uit deze controle bleek dat er in 2021 geen enkele functie, bijbaan of activiteit conflicterend is. Ook is er geen sprake van belangenverstrengeling en/of belangentegenstelling. 

Overzicht hoofd- en nevenfuncties Stichting Mercy Ships Holland per 31 december 2021

Naam Bestuurslid Organisatie  Naam/Categorie nevenfunctie  
Jan van den Bosch, voorzitter High Flight International Holding B.V. CEO (HOOFDFUNCTIE) 
Beter Uit vakantieparken B.V. CEO (HOOFDFUNCTIE) 
The Company Mediaproducties B.V. CEO (HOOFDFUNCTIE) 
Joni and Friends Bestuurslid 
Children Asking Bestuurslid 
Nederlands Bijbelgenootschap CvA 
Groot Nieuws Radio RvC 
Hour of Power Voorzitter 
Stichting Geven en Leven Voorzitter 
New Life Holland Aid Voorzitter 
Wheels for the world Bestuurslid 
Christian Disability Centre Bestuurslid 
New Life Centre Thailand Toezicht 
Erik de Jonge, secretaris  GGD GHOR Nederland Coördinerend medisch adviseur (HOOFDFUNCTIE) 
De Jonge Advies Publieke Gezondheid B.V. te Rottevalle Directeur/eigenaar 
Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding Penningmeester 
Nicole van de Hoeve, adjunct-voorzitterING Private Banking Relatiemanager Charity (HOOFDFUNCTIE) 
Stichting Urco  Bestuurslid 
Protestantse gemeente Voorburg Beleggingsadviescommissie 
Gert van de Weerdhof Mercy Ships Organization CEO (HOOFDFUNCTIE) 
Accell Group Vice voorzitter 
Sligro Commissaris 
Safestore Non-executive director 
WWF Bestuurslid 
Peter den Hertog, penningmeester Solvaid Consultants B.V. te Schoonhoven Directeur/eigenaar (HOOFDFUNCTIE) 
Stichting Rimari, AmsterdamBestuurslid en penningmeester 
Ned. Instituut voor register valuators (NiRV)Lid commissie van tucht 
Wensink Automotive Beheer B.V., ZwolleLid Raad van Advies 
Stichting Adm. Kantoor L. Timmerman HoldingVoorzitter 

We zijn trots dat Gert van de Weerdhof door Mercy Ships Operations is benoemd als CEO in 2021.

Gedragscode en richtlijnen 

Mercy Ships Holland heeft een zeer uitgebreide gedragscode. Deze is integraal onderdeel van het aannamebeleid van de organisatie en staat ook op de website. De directie en het bestuur zien erop toe dat de gedragscode wordt nageleefd binnen de organisatie. 

De manier waarop we werken wordt jaarlijks getoetst door een externe toezichthouder: het CBF. Zij controleren of we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen, zorgvuldig omgaan met elke euro die we binnenkrijgen en daar op een transparante manier verantwoording over afleggen. Op basis daarvan mag Mercy Ships Holland zich een Erkend Goed Doel noemen. 

Maatschappelijke

verantwoordelijkheid

Met ons werk leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Maar tegelijkertijd belasten we daarmee diezelfde wereld. We zoeken daarbij steeds naar de juiste balans. 

 

Sociale aspecten

Mercy Ships Holland biedt vrijwilligers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld. De contacten die ze daarbij opdoen met andere vrijwilligers en patiënten uit verschillende landen is verrijkend voor hun leven. Het werk aan boord kan uitdagend en confronterend zijn. Met een goede screening en uitgebreide introductie rusten we vrijwilligers daar zo goed mogelijk voor toe. 

Milieuaspecten

De grote goederenstromen van Mercy Ships Holland naar de Africa Mercy en de Global Mercy belasten het milieu. Dat geldt ook voor de productie van deze goederen. Het inkoopbeleid en de logistieke processen van Mercy Ships Holland zijn er op gericht om de milieu footprint zo klein mogelijk te houden.

Toekomst

Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. Dat is onze droom. We zetten de komende jaren nieuwe stappen om die droom waar te maken. 

Tweede schip 

Het nieuwe ziekenhuisschip, de Global Mercy, is in 2021 opgeleverd. De verwachting is dat ze in 2022 in gebruik wordt genomen. Een bijzonder moment voor de organisatie. Het bezoek van de Global Mercy aan Rotterdam in februari heeft enorm bijgedragen aan de naamsbekendheid van Mercy Ships in Nederland. 

Directie 

De vorige directeur mevrouw M. Havinga – Huurman is terugtreden per 1 april 2021. M. Provily heeft vanaf september 2021 deze rol overgenomen. Zijn opdracht is om de organisatie verder te professionaliseren en zo onze onmisbare bijdrage aan de internationale doelstelling vorm te geven: een verdubbeling van inkomsten en mensen (werving vrijwilligers).

Datastrategie 

De komende jaren ontwikkelen we een datastrategie. Door slim data te gebruiken verwachten we meer vrijwilligers te kunnen werven, beter te kunnen communiceren met onze achterban en de inkomstenstroom te vergroten. De implementatie van Salesforce, die in 2021 heeft plaatsgevonden, heeft hier een belangrijk aandeel in. 

PR & Fondsenwerving 

Met de komst van de Global Mercy in 2022 maken we een grote stap in bekendheid en groei van onze achterban. Deze lijn willen we in de komende jaren blijven doorzetten om zo meer medische zorg in Afrika mogelijk te maken.

De Global Mercy

 • 12 dekken
 • 6 operatiekamers
 • 7.000 m² ziekenhuisoppervlakte
 • 199 bedden
 • 640 bemanningsleden 

Ontwikkelingen wereldwijd 

Ook in 2022 zullen wereldwijde ontwikkelingen ons werk raken. Naast de coronapandemie verwachten we dat ook de oorlog in Oekraïne impact zal hebben. De kosten van de bevoorrading voor de Africa Mercy zullen dan ook hoger uitvallen door stijgende brandstof- en grondstofprijzen. Tegelijkertijd zullen we in 2022 nog veel inkopen moeten doen voor de verdere inrichting van het nieuwe schip de Global Mercy, die in Antwerpen grotendeels is ingericht. De uitgavenbegroting zal daarom per saldo niet sterk dalen, zo is de verwachting. 

De inkomsten uit donaties komen mogelijk onder druk te staan, doordat bedrijven en particulieren de economische impact van de coronacrisis sterker gaan voelen nu deze al een jaar aanhoudt. De hoge inflatie als gevolg van geopolitieke spanningen, zal ook donateurs van Mercy Ships in hun portemonnee raken. Het is lastig om de grootte van dit effect te voorspellen, omdat de toenemende aandacht voor het belang van goede zorg ook kan leiden tot een grotere sympathie voor het werk van Mercy Ships, zoals we ook in 2021 hebben gezien.  

Aangezien Mercy Ships Holland een continuïteitsreserve aanhoudt ter grootte van 6 maanden van de doorlopende kosten, verwachten wij deze crisis goed door te komen en onze dienstverlening en organisatie in stand te kunnen houden. Onze hoop en gebed is dat medewerkers en patiënten gespaard mogen blijven. 

Namens het bestuur van Mercy Ships Holland, 

Was getekend,

De heer J.S. van den Bosch 

Voorzitter

De heer H.C.C. de Jonge 

Secretaris 

Rotterdam, mei 2022 

Jaarrekening 2021

Alle bedragen zijn in euro.

30.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVARef.31-12-202131-12-2020
Vaste activa
Materiële vaste activa30.7.1
Gebouwen 457.857 499.044
Inventaris 58.302 38.901
Vervoermiddelen 2.761 17.086
518.919 555.031
Vlottende activa
Voorraden30.7.2 369.101 1.489.410
Vorderingen30.7.3
Belastingen en premies sociale verzekeringen298.97845.621
Overige vorderingen en overlopende activa 404.478 248.731
703.457 294.352
Liquide middelen30.7.4 1.204.812 1.817.985
Totaal activa 2.796.289 4.156.778
PASSIVARef.31-12-202131-12-2020
Reserves30.7.5
Continuïteitsreserve 925.250 883.691
Reserve financiering activa 413.379 416.155
Instandhoudingsreserve 90.989 95.955
Bestemmingsfondsen 50.000 -
1.479.6181.395.801
Voorzieningen30.7.6 101.563 113.048
Langlopende schulden30.7.7
Hypothecaire leningen 72.204 105.540
Overige leningen o/g 1.600 5.400
73.804 110.940
Kortlopende schulden30.7.8
Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen33.33633.336
Crediteuren 376.203 650.591
Belastingen en premies sociale verzekeringen 45.180 45.537
Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad aan MSO 369.101 1.489.410
Overige schulden en overlopende passiva 317.484 318.115
1.141.3042.536.989
Totaal passiva 2.796.289 4.156.778

30.2 Staat van baten en lasten

Ref.Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
BATEN
Baten van particulieren30.8.1 4.010.696 4.627.000 3.932.933
Baten van bedrijven30.8.2 1.422.932 842.000 1.126.366
Baten van kerken en scholen30.8.3 342.365 449.000 294.501
Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven30.8.4 472.781 425.927 387.768
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven30.8.5 965.954 652.000 1.457.926
Som van de geworven baten 7.214.728 6.995.927 7.199.494
Overige baten30.8.6 4.983 - 6.906
Som van de baten 7.219.712 6.995.927 7.206.400
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling medische hulp30.9.183,1% 5.998.447 5.705.427 6.166.926
Wervingskosten30.9.210,6% 762.552 894.000 631.211
Kosten beheer en administratie30.9.35,2% 374.895 356.000 287.354
Som van de lasten 7.135.894 6.955.427 7.085.491
Saldo voor financiële baten en lasten 83.817 40.500 120.909
Saldo financiële baten en lasten---
Saldo van baten en lasten1,2% 83.817 40.500 120.909

30.3 Resultaatbestemming

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve 41.559 -124.707
Reserve financiering activa -2.776 -10.198
Instandhoudingsreserve -4.966 --/- 13.996
Bestemmingsfonds Vrijwilligersondersteuningsfonds 50.000 -
Totaal (saldo per 31 december) 83.817 -120.909

30.4 Overzicht lastenverdeling

Ref.Doelstelling Medische hulp & voorlichtingWerving batenBeheer & administratieTotaal 2021Begroting 2021Totaal 2020
Besteding aan Doelstelling30.9.1 4.301.719 - - 4.301.719 4.323.427 4.766.030
Publiciteit/communicatie30.9.2 162.245 378.573 - 540.818 702.750 477.218
Personeelskosten30.9.3 1.356.652 358.585 181.839 1.897.075 1.550.000 1.494.473
Kosten vervoersmiddelen30.9.4 4.207 1.589 3.423 9.218 13.750 10.942
Huisvestingskosten30.9.5 56.360 2.969 15.933 75.262 75.750 69.099
Kantoorkosten30.9.6 48.962 18.496 17.068 84.526 64.500 69.090
Algemene kosten30.9.7 23.883 - 141.600 165.483 163.000 135.229
Afschrijvingen30.9.8 44.419 2.340 15.033 61.792 62.250 63.408
5.998.447 762.552 374.895 7.135.894 6.955.427 7.085.489
Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/som van de baten83,1%81,6%85,6%
Bestedingen aan doelstellingen/som van de geworven baten83,1%81,6%85,7%
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/som van de lasten84,1%82,0%87,0%
Wervingskosten baten:
Wervingskosten/som van de geworven baten 10,6%12,8%8,8%
Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/som van de lasten5,3%5,1%4,1%

30.5 Kasstroomoverzicht

20212020
Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten 7.219.712 7.206.400
Totaal lasten 7.135.894 7.085.491
Resultaat 83.817 120.909
Afschrijvingen 59.481 63.408
Herwaardering activa--
Cashflow 143.299 184.317
Mutaties in:
Voorraden 1.120.309 -1.331.786
Vorderingen -409.105 469.552
Voorzieningen -11.485 19.804
Crediteuren -274.388 562.368
Overige kortlopende schulden -1.121.298 1.394.830
Saldo mutaties:-695.9661.114.768
Totaal kasstroom uit activiteiten -552.668 1.299.085
Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa-38.370-40.270
Desinvesteringen in materiële vaste activa 15.000 -
Totaal kasstroom uit investeringen -23.370 -40.270
Kasstroom uit financieringen
Aflossingen hypothecaire leningen o/g -33.336 -33.336
Aflossingen overige leningen o/g -3.800 -3.400
Nieuw opgenomen lening - 2.000
Totaal kasstroom uit financieringen -37.136 -34.736
Totale kasstroom -613.173 1.224.079
Saldo liquide middelen per 1 januari 1.817.985 593.906
Totale kasstroom -613.173 1.224.079
Saldo liquide middelen per 31 december 1.204.812 1.817.985

30.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

30.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor ‘Fondsenwervende organisaties’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

30.6.2 Continuïteitsbeginsel

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

30.6.3 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Mercy Ships Holland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

30.6.4 Vergelijkende cijfers

De cijfers van voorgaand boekjaar zijn waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

30.6.5 Stelselwijziging waardering nalatenschappen

Mercy Ships Holland maakt conform RJ-Uiting 2021-3, behorend bij RJ640 ‘Organisaties-zonder-winststreven (en zodoende ook van toepassing voor RJ650) gebruik van de overgangsbepaling om nalatenschappen op de nieuwe c.q. alternatieve wijze te waarderen. De baten worden pas gerealiseerd bij ontvangst van een ‘akte van verdeling’ of de ‘rekening en verantwoording’. Deze stelselwijziging is prospectief verwerkt en beïnvloedt de posten ‘vorderingen uit nalatenschappen’ en de ‘baten uit nalatenschappen’.

Grondslagen van waardering

30.6.6 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

30.6.7 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

30.6.8 Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats te brengen.

30.6.9 Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

30.6.10 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

30.6.11 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

30.6.12 Voorzieningen

Vanaf 2019 wordt, op basis van een uitgevoerd bouwkundig onderzoek, conform een meerjarenonderhoudsplan een voorziening gevormd voor groot onderhoud aan het onroerend goed. Deze voorziening wordt gevormd volgens de componentenmethode. De voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde.

30.6.13 Lang- en kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

30.6.14 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

30.6.15 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin een ‘akte van verdeling’ of de ‘rekening en verantwoording’ is ontvangen. Ontvangen voorschotten worden opgenomen in het jaar van ontvangst.

Giften in natura en ontvangen kortingen vanwege compassie met de doelstelling van de stichting worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

30.6.16 Lastenverdeling en toerekening

In beginsel worden alle kosten toegewezen aan de afdeling waarop ze betrekking hebben.

De kosten welke niet direct zijn toe te wijzen (met uitzondering van de administratieve lasten) worden als volgt toegerekend:

 • Huisvestingskosten worden op basis van vierkante meters (m2) toegerekend.
 • Administratieve verwerking wordt op basis van 50%/50% toegerekend aan de Doelstelling en Beheer en administratie.
 • De overige kosten voor Beheer en administratie, te weten kosten voor personeel, vervoermiddelen, administratie en afschrijvingen, worden op basis van de fte’s per afdeling toegerekend.

Van de kosten Communicatie en fondswerving wordt, na toerekening van de kosten Beheer en administratie, 30% als voorlichtingskosten toegerekend aan de Doelstelling. Om tot deze toerekening te komen is een analyse gemaakt van de verhouding voorlichting en fondswerving.

30.7 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

30.7.1. Materiële vaste activa

Gebouwen InventarisVervoermiddelenTotaal
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 855.495 112.520 76.346 1.044.361
Cumulatieve afschrijvingen -356.451 -73.619 -59.260 -489.330
499.044 38.901 17.086 555.031
Mutaties boekjaar 2021
Investeringen - 38.370 - 38.370
Desinvesteringen - - -15.000 -15.000
Afschrijvingen -41.187 -18.969 -2.475 -62.631
Afschrijvingen desinvesteringen - - 3.150 3.150
-41.187 19.401 -14.325 -36.112
Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 855.495 150.890 61.346 1.067.731
Cumulatieve afschrijvingen -397.638 -92.588 -58.585 -548.811
457.857 58.302 2.761 518.919

De gebouwen betreffen:

Het recht van erfpacht met daarop gevestigd een bedrijfsruimte aan de Ridderkerkstraat 20 te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, Sectie C, nummer 3914;

De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021) van het pand aan de Ridderkerkstraat 20 te Rotterdam bedraagt € 695.000.

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Gebouwen (exclusief grond) 4-33%
Inventaris 20-33%
Vervoermiddelen 20%
 

30.7.2 Voorraden

31-12-202131-12-2020
Voorraad goederen 369.101 1.489.410
Saldo per 31 december 369.101 1.489.410

De volledige voorraad is gedoneerd aan Mercy Ships Operations (MSO) en staat daarmee niet meer ter vrije beschikking aan Stichting Mercy Ships Holland (MSH). Hiermee ligt het juridisch eigendom bij MSO en het economisch eigendom bij MSH.

Goederen ouder dan twee jaar worden tegen nihil gewaardeerd vanwege ouderdom en/of incourantheid. Goederen ouder dan één jaar worden voor 50% van de inkoopwaarde gewaardeerd.

30.7.3 Vorderingen

31-12-202131-12-2020
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 298.978 45.621
Saldo per 31 december 298.978 45.621
Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen baten giften 120.877 31.390
Te ontvangen baten uit nalatenschappen 21.748 98.729
Vooruitbetaalde kosten Doelstelling 95.039 -
Overige vorderingen 166.814 118.612
Saldo per 31 december 404.478 248.731

Mercy Ships Holland kan door middel van het ‘Verzoek teruggaaf omzetbelasting door liefdadige, opvoedkundige of menslievende instellingen’ de afgedragen omzetbelasting op uitgevoerde goederen uit de EU terugvragen. Doordat er in het vierde kwartaal van 2021 veel goederen zijn geëxporteerd is de te vorderen omzetbelasting gestegen.

De overige vorderingen betreffen de nog te ontvangen baten via een betaalplatform en de nog te factureren doorbelastingen aan Mercy Ships Operations en Mercy Ships Global Association voor de inzet van werknemers.

30.7.4 Liquide middelen

31-12-202131-12-2020
ABN AMRO Bank N.V. 200.442 159.865
ING Bank N.V. 689.040 455.848
Rabobank 311.842 1.202.272
Kruisposten 3.488 -
Saldo per 31 december 1.204.812 1.817.985

De kruisposten betreft met name saldi op online betaalplatforms.

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

30.7.5a Continuïteitsreserve

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 883.691 758.984
Mutatie volgens resultaatbestemming 41.559 124.707
Saldo per 31 december 925.250 883.691

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. In het jaarverslag zijn diverse risico’s beschreven, inclusief de kans, impact en genomen maatregelen. Naar de mening van het bestuur zijn de risico’s door de maatregelen voldoende gemitigeerd voor zover het in de macht ligt van bestuur en directie. Er blijven enkele “restrisico’s” waarop bestuur en directie geen doorslaggevende invloed hebben en die het noodzakelijk maken een buffer te hebben voor het geval het risico zich materialiseert. Dat betreft:

a. Risico op imagoschade

b. Financiële tegenvallers, in casu wegvallen van inkomsten

Het bestuur heeft overwogen dat deze risico’s belangrijke impact kunnen hebben op de hoogte van de baten, die immers nagenoeg geheel bestaan uit giften en sponsoring die niet voor lange termijn zijn toegezegd. Het bestuur overweegt daarbij dat de maximale verwacht impact wordt ingeschat op 50% van haar baten en dat een periode van 1 jaar voldoende gelegenheid moet geven om ofwel de oorzaken van de daling weg te nemen ofwel de organisatie zodanig aan te passen dat zij wordt afgestemd op de lagere baten. Om die reden is het bestuur van mening dat zij een continuïteitsreserve dient aan te houden van 50% van de jaarlijkse organisatiekosten zoals die zijn begroot voor het komende boekjaar.

30.7.5b Reserve financiering activa

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 416.155 405.957
Mutatie volgens resultaatbestemming -2.776 10.198
Saldo per 31 december 413.379 416.155

Deze reserve betreft de eigen middelen die zijn aangewend ter financiering van de vaste activa.

30.7.5c Instandhoudingsreserve

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 95.955 109.951
Mutatie volgens resultaatbestemming -4.966 -13.996
Saldo per 31 december 90.989 95.955

Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn. Uit deze reserve wordt een deel van de jaarlijkse exploitatiekosten die verband houden met de intensivering van de communicatie gefinancierd.

30.7.5d Bestemmingsfondsen

31-12-202131-12-2020
Vrijwilligersondersteuningsfonds
Saldo per 1 januari - -
Dotatie 50.000 -
Onttrekking - -
Saldo per 31 december 50.000 -
In 2021 is een bijdrage ontvangen van een stichting om aan te wenden ter ondersteuning van vrijwilligers op de schepen. Hiervan is in het boekjaar nog niets besteed.

30.7.6 Voorziening groot onderhoud

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 113.048 93.244
Dotatie 25.164 19.804
Onttrekking -36.649 -
Saldo per 31 december 101.563 113.048

In 2019 is op basis van een bouwkundig onderzoek een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks de voorziening groot onderhoud gemuteerd, met in achtneming van de gemaakte kosten.

30.7.7a Hypothecaire leningen Rabobank

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 138.876 172.212
Aflossingen -33.336 -33.336
Saldo per 31 december 105.540 138.876
Kortlopend deel hypothecaire leningen-33.336-33.336
Saldo langlopend deel per 31 december 72.204 105.540

De hypothecaire lening is per 1 december 2015 aangegaan en dient als financiering voor de aankoop van het recht van erfpacht op een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, nummer 3914, met de rechten van de erfpachter(s) op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het bedrijfspand gelegen aan de Ridderkerkstraat 20, 3076 JW te Rotterdam. Op 20 november 2020 is een nieuwe lening aangegaan als verlenging van de eerder afgesloten lening. De looptijd bedraagt 52 maanden. De totale aflossing per jaar bedraagt € 33.336. De rente is 2,25% per jaar.

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende schulden.

30.7.7b Overige leningen o/g

31-12-202131-12-2020
Saldo per 1 januari 5.400 6.800
Kwijtschelding -3.800 -3.400
Nieuw opgenomen lening - 2.000
Saldo langlopend deel per 31 december 1.600 5.400

In 2012 heeft Stichting Mercy Ships Holland een bedrag van € 34.000 als lening ontvangen. Deze lening wordt in 10 jaarlijkse termijnen kwijtgescholden. Over de lening wordt geen rente berekend. In 2020 is hier een soortgelijke lening van € 2.000 bijgekomen, die in 5 jaarlijkse termijnen wordt kwijtgescholden. In 2021 heeft de laatste kwijtschelding plaatsgevonden.

In 2020 is hier een soortgelijke lening van € 2.000 bijgekomen. Hierop is in 2021 voor de eerste keer afgelost.

30.7.8a Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen

31-12-202131-12-2020
Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen 33.336 33.336
Saldo per 31 december 33.336 33.336

30.7.8b Crediteuren

31-12-202131-12-2020
Schulden aan handelscrediteuren 376.203 650.591
Saldo per 31 december 376.203 650.591

Het crediteurensaldo per 31 december bevat voor een belangrijk deel facturen met betrekking tot de doelstelling. Deze facturen zijn begin 2022 voldaan.

30.7.8c Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-202131-12-2020
Loonbelasting 45.180 45.537
Saldo per 31 december 45.180 45.537

30.7.8d Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad MSO

31-12-202131-12-2020
Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad MSO 369.101 1.489.410
Saldo per 31 december 369.101 1.489.410

30.7.8e Overige schulden en overlopende passiva

31-12-202131-12-2020
Accountantskosten 26.180 13.950
Reservering vakantiegeld en -dagen 87.086 93.000
Nog te betalen cash transfers en crew fees 29.110 82.767
Overlopende passiva 175.108 128.398
Saldo per 31 december 317.484 318.115

30.7.9    Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik

Uit een erfenis – belast met vruchtgebruik ten gunste van een derde – heeft de stichting op 30 mei 2005 verkregen:

 • 1/4-deel van het bloot eigendom van een onroerende zaak (Stokweg 12, 3911 TL Rhenen);
 • 1/4-deel van de aandelen van Pensioenfonds C. de Groot B.V., gevestigd te Leusden.

De hieruit vloeiende rechten zijn niet in de balans gewaardeerd aangezien de omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Deze onroerende zaak is in 2020 verkocht. Op de verkoopopbrengst heeft een derde het vruchtgebruik en het is onzeker of en wanneer hieruit nog opbrengsten voor de stichting zullen voortvloeien.

Leasecontracten

Voor het gebruik van een Kyocera multifunctioneel kopieer-, print- en scanapparaat. De leasekosten bedragen € 1.380 per kwartaal. Periodiek vindt afrekening over de gebruikte aantallen plaats.

30.8 & 30.9 Toelichting op de staat van baten en lasten

 

30.8 Toelichting op de baten

30.8.1 Baten van particulieren

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Donaties en giften 3.550.100 4.080.000 3.363.766
Nalatenschappen 134.258 425.000 325.996
Baten met bestemming - Vrijwilligersondersteuning 229.523 125.000 106.816
Baten met bestemming - Projecten 96.815 - 136.355
4.010.696 4.630.000 3.932.933

De baten van particulieren zijn in 2021 met 2% gestegen ten opzichte van 2020. De daling in de ontvangsten uit nalatenschappen, die deels wordt veroorzaakt door de in paragraaf 30.6.5 beschreven stelselwijziging, wordt ruimschoots gecompenseerd door de stijging in de andere categorieën van baten van particulieren.

30.8.2. Baten van bedrijven

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Donaties en giften 631.957 500.000 794.631
Giften in natura en kortingen 539.050 290.000 259.738
Baten met bestemming - Vrijwilligersondersteuning 59.834 50.000 46.114
Baten met bestemming - Projecten 192.091 - 25.883
1.422.932 840.000 1.126.366

De baten van bedrijven zijn in 2021 met 26% gestegen ten opzichte van 2020. De baten uit donaties en giften lijken achter te blijven maar er zijn meer donaties en giften met bestemming (zie Projecten) gegeven. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2020 betreft dat vanaf 2021 de ontvangen kortingen van leveranciers worden gepresenteerd onder de baten. Hier is voor gekozen omdat leveranciers kortingen verlenen vanwege de doelstelling van MSH.

30.8.3. Baten van kerken en scholen

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Donaties en giften 307.602 425.000 271.720
Baten met bestemming - Vrijwilligersondersteuning 29.236 25.000 20.541
Baten met bestemming - Projecten 5.527 - 2.240
342.365 450.000 294.501

De baten van kerken en scholen zijn in 2021 met 16% gestegen ten opzichte van 2020. Deze baten fluctueren jaarlijks. In 2020 konden minder specifiek op deze doelgroepen gerichte activiteiten ontplooid worden door de coronacrisis. In 2021 is dit weer licht gestegen.

30.8.4. Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Donaties en giften 472.781 425.927 387.768
472.781 425.927 387.768

De baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreft de bijdrage van Mercy Ships Organization (merendeel) en Mercy Ships Global Association in de personeelskosten van internationaal opererende medewerkers.

30.8.5. Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Donaties en giften 245.786 600.000 290.025
Baten met bestemming - Vrijwilligersondersteuning 58.703 50.000 46.348
Baten met bestemming - Projecten 661.465 - 1.121.553
965.954 650.000 1.457.926

De baten van andere organisaties zijn in 2021 met 34% gedaald ten opzichte van 2020. Deze baten zijn sterk afhankelijk van grote gevers en fluctueren met name omdat ze veelal projectgebonden zijn.

30.8.6 Overige baten

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Overige baten 4.983 - 6.906
4.983 - 6.906

30.9 Toelichting op de lasten

30.9.1 Bestedingen aan de doelstelling

Dit betreft kosten voor onderhoud en verbeteringen aan beide schepen, de Africa Mercy en de Global Mercy, verstrekkingen van medische hulpgoederen op de hospitaalschepen en voor projecten in de landen, financiële ondersteuning van de vrijwilligers en financiële ondersteuning van projecten in Afrika. 

Naast deze directe steun worden er nog andere bestedingen aan de doelstelling gedaan. Deze worden in de lastenverdeling gespecificeerd (hoofdstuk 30.4).
30.9.1. Bestedingen aan de doelstelling

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Medische kosten 703.504 - 2.088.958
Voeding 200.532 - 182.590
Technische kosten 1.077.817 - 554.281
Logistieke kosten 242.848 - 118.557
Global Mercy - Afbouw en inrichting 1.071.216 - 1.232.494
Vrijwilligersondersteuning 327.286 - 219.819
Kosten werving vrijwilligers 89.422 - 54.467
Bijdragen internationale projecten 576.010 - 307.346
Doorbelast MSO & MSGA 13.084 - 7.518
4.301.719 4.323.427 4.766.030

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de bovengenoemde kosten:

Medische kosten

In 2021 zijn diverse specifieke projecten gesteund. In 2021 is voor € 14.816 aan medische zaken geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Voeding

De kosten voor voeding aan boord kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Een geladen container heeft gemiddeld een waarde van € 70.000.

Technische kosten

Veel technische materialen kunnen, door de gerichtheid van Rotterdam op alles wat met scheepvaart te maken heeft, snel en voordelig in onze omgeving worden ingekocht. Deze kosten fluctueren jaarlijks. In 2021 is voor € 3.922 aan technische materialen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Logistieke kosten

Mercy Ships Holland heeft 42 containers (vorig jaar 28 containers) verstuurd vanuit Rotterdam. De kosten voor de verzending over zee worden niet aan ons belast. Daarnaast is in 2021 voor € 15.516 aan logistieke middelen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Global Mercy – Afbouw en inrichting

Mercy Ships Holland heeft ook in 2021, naast alle reguliere leveringen, een aanzienlijk bedrag kunnen bijdragen aan de inrichting en voorraadopbouw van en voor het tweede schip, de Global Mercy. In 2021 is voor € 52.266 aan goederen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Vrijwilligersondersteuning

Dit betreft de crew fees voor vrijwilligers aan boord. Deze zijn gerelateerd aan gelabelde baten.

Kosten (werving) vrijwilligers

Dit betreft de kosten voor het werven en faciliteren van de vrijwilligers aan boord.

Personeelskosten MSO & MSGA

Mercy Ships Holland had in 2021 gemiddeld 9,0 FTE aan internationaal opererende medewerkers op de loonlijst staan. Een groot deel van deze lasten wordt gedekt door baten van de internationale organisatie.

30.9.2 Publiciteit en communicatie

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Fondswervingskosten 96.733 74.500 50.281
Nieuwsbrief- en advertentiekosten 121.103 125.000 118.956
Eventkosten 49.418 208.750 218.989
Kosten campagnes 92.421 100.000 38.267
Kosten CRM-systeem 42.449 65.000 -
Kosten Donor Services 53.467 26.000 17.791
Overige kosten 85.227 103.500 32.934
540.818 702.750 477.218

30.9.3 Kosten beheer en administratie

Hier worden de personeelskosten, directiebezoldiging en andere organisatiekosten toegelicht.

30.9.3.1a Personeelskosten

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Lonen en salarissen 1.366.105 - 1.148.115
Sociale lasten 274.021 - 170.581
Banksparen 47.102 - 105.368
Reis- en verblijfkosten 17.318 - 25.725
Opleidingskosten 36.029 - 12.231
Ingeleend personeel 44.357 - -
Salarisadministratie 17.537 - 18.548
Overige personeelskosten 94.606 - 13.905
1.897.075 1.550.000 1.494.473

Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, bedroeg gedurende het boekjaar 2021: 31,5 (2020: 26,3).

30.9.3.1b Directiebezoldiging

202120212020
NaamM. ProvilyM.G.I. Havinga-HuurmanM.G.I. Havinga-Huurman
FunctieAlgemeen directeurAlgemeen directeurAlgemeen directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)bepaaldonbepaaldonbepaald
Uren363636
Periode06/09 - 31/1201/01 - 22/1001/01 - 31/12
Jaarbezoldiging
Bruto salaris/vergoeding20.42944.24254.138
Vakantiegeld1.6343.5394.331
Vakantiedagen---
Belaste vergoedingen/bijtellingen2993.4407.426
Banksparen/bijdrage pensioen5601.4001.680
Totaal bezoldiging22.92252.62167.575

In verband met de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goede doelen organisaties is in het verslagjaar de bezoldiging van de bestuurder getoetst aan de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht, zoals vastgesteld door de vereniging Goede Doelen Nederland.

De Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit leidt voor Mercy Ships Holland tot een zogenaamde BSD-score van 380 punten met een maximaal jaarinkomen van € 112.124.

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de bestuurder valt binnen het maximumbedrag conform de BSD-score. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven tevens binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 209.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

30.9.3.2 Kosten vervoermiddelen

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Brandstofkosten 1.904 3.000 1.696
Leasekosten -198 4.000 3.897
Onderhoudskosten 1.829 2.500 869
Motorrijtuigenbelasting 2.227 2.000 1.908
Verzekeringskosten 2.339 2.000 1.919
Overige kosten vervoermiddelen 1.117 250 653
9.218 13.750 10.942

30.9.3.3 Huisvestingskosten

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Belastingen en verzekeringen 11.258 10.500 10.256
Schoonmaak- en servicekosten 10.060 9.000 9.698
Energiekosten 17.131 17.000 17.567
Klein onderhoud en overige kosten 8.831 8.250 7.402
Rentelasten hypotheek 2.818 4.500 4.373
Dotatie aan voorziening groot onderhoud 25.164 26.500 19.804
75.262 75.750 69.100

30.9.3.4 Kantoorkosten

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Kantoorbenodigdheden 2.501 4.000 4.528
Huur kopieermachine 5.474 6.000 5.213
Automatiseringskosten 54.114 38.000 51.040
Telefoonkosten 2.405 4.000 3.477
Overige kantoorkosten 20.032 12.500 4.832
84.526 64.500 69.090

30.9.3.5 Algemene kosten

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Verzekeringskosten 968 4.000 968
Advieskosten 35.462 60.000 4.870
Juridische kosten 1.129 - 1.560
Accountantskosten 26.145 17.500 20.500
Bankkosten 24.919 25.000 24.034
Administratiekosten 71.277 56.000 60.284
Overige kosten 5.583 500 23.013
165.483 163.000 135.229

30.9.3.6 Afschrijvingen

Realisatie 2021Begroting 2021Realisatie 2020
Gebouwen 41.187 41.250 51.246
Inventaris 18.130 15.000 11.487
Vervoermiddelen 2.475 6.000 675
61.792 62.250 63.408

De totale afschrijvingslasten bedroegen € 62.631 in 2021. Hiervan betreft € 839 afschrijvingen welke onderdeel zijn van de doorbelasting aan MSO en MSGA. Deze kosten zijn onder de doelstellingskosten opgenomen.

30.10 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

30.11 Vaststelling Jaarrekening

Was getekend te Rotterdam, 5 mei 2022

 

w.g.
________________________________

De heer J.S. van den Bosch

Voorzitter

w.g.
________________________________

De heer P. den Hertog

Penningmeester

w.g.

________________________________

De heer H.C.C. de Jonge

Secretaris

w.g.

________________________________

Mevrouw N.E.M. van de Hoeve

w.g.

________________________________

De heer G. van de Weerdhof

Overige gegevens

Stichting Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20
3076 JW  ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Mercy Ships Holland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 68 tot en met pagina 88 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mercy Ships Holland per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

De jaarrekening bestaat uit:

 1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 2.796.289;
 2. de staat van baten en lasten over 2021 met een saldo van baten en lasten van € 83.817 (overschot); en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Sliedrecht, 5 mei 2022.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting Mercy Ships Holland

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijk-heden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.